Welkom

Leden van de partij Baarle!

Welkom op de website van BAARLE!

BAARLE! is eind 2013 als politieke partij opgericht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 behaalde BAARLE! als nieuwe partij meteen 25,5% van de stemmen, resulterend in al direct 3 raadszetels. In die bestuursperiode 2014 t/m 2018 zijn we in de oppositie gekomen.

Bij de verkiezingen van 2018 behaalde BAARLE! 5 raadszetels (veruit de grootste partij) en hebben we samen met Keerpunt 98 (3 zetels) een coalitie met ruime meerderheid gevormd. De beide partijen hebben een wethouder geleverd, te weten Nico Sommen vanuit Keerpunt 98 en Hans van Tilborg vanuit BAARLE!, die samen met de burgemeester Marjon de Hoon-Velenturf als college van Burgemeester en Wethouders een hecht en daadkrachtig team hebben gevormd. Mede door een sterke collegiale sfeer heeft dit kleine team van B&W heel veel kunnen realiseren. Daar zijn we trots op!

De afgelopen 4 jaar kan BAARLE! met Keerpunt 98 terugkijken op een erg succesvolle bestuursperiode. Nog nooit is in 4 jaar tijd zo veel voor onze gemeente en haar inwoners gerealiseerd. Dit op allerlei gebieden variërend van ruimtelijke ordening, sport (kunstgras hockey en voetbalveld) en recreatie tot diverse beleidsdossiers, diverse reconstructies van wegen, en dat bij nog steeds bijzonder lage woonlasten voor onze inwoners. Hierbij is de financiële positie van onze gemeente nog steeds zeer gezond.

BAARLE! is van en voor gemeente Baarle-Nassau. Een lokale partij, onafhankelijk van de landelijke politiek, geworteld in en met vertegenwoordigers uit Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré, een brede vertegenwoordiging van onze inwoners.