AMENDEMENT – Witte-keiweg

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· de Witte-keiweg een zandpad is dat in het verleden gebruikt werd
als smokkelpad;
· het pad slecht is om op te fietsen; in de zomer klapzand en als het
regent, modder.
Overwegende dat:
· de Witte Kei een historische en toeristische attractie is op de grens
van de drie gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog;
· deze plaats moeilijk te bereiken is vanaf de Hoogstratense baan met
de fiets;
· het tevens een route is naar Wortel-Kolonie en bezoekerscentrum
De Klapekster, de poort naar natuurpunten de Kolonie en de
Castelreesche Heide.
Besluit:
· het zandpad semi te verharden met bijvoorbeeld bosgrind om het
fietsen het gehele jaar door mogelijk te maken;
· de middelen uit de begrotingsruimte hiervoor te gebruiken.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans