Grootschalige energie-opwek

Fractie BAARLE! is in principe geen voorstanders van windmolens en zonneweides in ons buitengebied. Eerst zoveel mogelijk zon-op-dak realiseren alvorens verder gekeken wordt. Daarom heeft partij BAARLE! een amendement ingediend, wat is aangenomen, waarbij grootschalige energie opwekking, zoals windmolens of zonneweides, alleen maar mogelijk zou kunnen zijn als daar een breed draagvlak voor is.

Economie:

Ruime aandacht voor de lokale economie. Initiatieven van bestaande en startende ondernemers positief benaderen bijvoorbeeld bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s).

Coalitie akkoord