Coalitie BAARLE! en Keerpunt ’98.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Baarle-Nassau van 2018, zijn BAARLE! (5 zetels) en Keerpunt’98 (3 zetels) als winnaars uit de bus gekomen. Samen hadden we 8 van de 13 zetels in de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Na enkele oriënterende gesprekken is er een coalitie gevormd. Deze coalitie heeft heel veel gerealiseerd, van Sportakkoord, hockeyveld, kunstgras voetbalveld, diverse reconstructies van wegen, ontwikkelen van nieuwbouwwijken, bestuurs-akkoord met Baarle-Hertog, oprichting BGTS en huisvuil-ophaalsysteem samen met Baarle-Hertog en IOK.

In 2021 is eerst bij KP98 een afsplitsing ontstaan en later bij de fractie BAARLE. Vanaf toen had de coalitie 4 + 2 = 6 zetels, en had de coalitie geen absolute meerderheid meer in de Raad.

BAARLE! en Keerpunt ‘98