Dag van de democratie

De dag van de democratie in Baarle-Nassau

Waar heeft BAARLE! zich zoal sterk voor gemaakt in de afgelopen
periode:

 • Baarle-Nassau als mééwerkende gemeente
 • Baarle-Nassau zelfstandige gemeente (geen bestuurlijke
  fusie, huidige ambtelijke fusie is al erg genoeg)
  – Geen afspraak nodig bij gemeentehuis voor balie producten
  – Andere verdeelsleutels (Baarle-Nassau betaalt te veel aan de
  ABG-organisatie!)
  – Startinvestering ABG-organisatie moeten wèl worden
  terugverdiend
  – ABG-organisatie moet wel bezuinigen
  – Betere dienstverlening door ABG-organisatie
  – Handhaving gemeentehuis in Baarle-Nassau
 • Geen stijging van de lokale lasten
 • Geen trendmatige verhogingen van de gemeentelijke
  belastingen
 • Inzet voor stroomleving Castelré volgens nederlands tarief
 • Inzet voor glasvezelnet buitengebied
 • Ruimere bouwmogelijkheden voor Baarle-Nassau –
  afschaffing “contingentering”
 • Gezamenlijke cultuurbeleving Nassau-Hertog handhaven,
  knoop doorhakken m.b.t. Cultureel Centrum
 • Realiseren hockeyveld bij tennispark
 • Meer mogelijkheden vrijkomende agrarische bebouwing (bij
  nieuw bestemmingsplan buitengebied)
 • Geen dubbelbestemming l’ Air Pur (en andere parken)
 • Nauwere samenwerking met Baarle-Hertog
  (Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam)
 • Meer aandacht voor lokale ondernemers (ook bij
  gemeentelijke opdrachten)
 • Geen dure wegreconstructies in het centrum meteen na
  realisatie rondweg
 • Geen autoluw centrum en aanleg verkeersdrempels in de
  kom
 • Laad- en loszones t.b.v. betere verkeersdoorstroming
  (zolang rondweg nog niet gerealiseerd is)
 • Strakkere monitoring van verbonden partijen

Waarvoor heeft BAARLE! het initiatief genomen en is ook
gerealiseerd:

 • Stembureau Castelré in café In Holland wordt gehandhaafd
 • Geen legesheffing voor glasvezelnet buitengebied
 • Baarle-Nassau “bij-vriendelijke” gemeente
 • Castelrese Heide verboden voor motoren
 • Reconstructie fietspad Oude Bredasebaan
 • Witte Keiweg
 • Jeugdgemeenteraad “over de grens”
 • Werkbudget voor de jeugdgemeenteraad
 • Realisatie accommodatie Gloria Atletiek
 • Betere samenwerking met Baarle-Hertog. Motie
  werkconferentie
 • CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente
  gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.)

Waar was BAARLE! tegen maar is toch door een meerderheid in de
gemeenteraad aangenomen:

 • Ambtelijke fusie Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en
  Rijen
 • Onnodige harmonisatie van de gemeentelijke verordeningen
 • BAARLE! was tegen de inrichting van de 60-km wegen
 • Tegen heffing legeskosten voor principe-verzoeken
  bestemmingplanwijziging
 • Tegen invoering nieuw systeem huisvuilinzameling met
  wijkcontainers
 • Heffing hondenbelasting
 • Verhogingen van de lokale lasten