De raadsperiode 2014-2018

De afgelopen raadsperiode zijn er door de coalitiepartijen CDA, VPB en fractie Ulicoten veel voorstellen doorgedrukt waar BAARLE! het niet mee eens was. Een kleine opsomming: de ambtelijke fusie, onnodige harmonisatie van verordeningen en tarieven, de 60-km wegen, het heffen van legeskosten voor principe-verzoeken bij bestemmingsplanwijzigingen, de “huisvuilophaalgekte”, het intrekken van medewerking aan bouwinitiatieven (waardoor o.a. de realisatie van een hotel in het centrum niet doorging), etc., etc.
Terugkijkend op de raadsperiode van 2014-2018 is de fractie BAARLE! ook trots op de dingen die ze wèl heeft kunnen realiseren. Een kleine opsomming; wij kwamen met voorstellen die er voor zorgden dat het stembureau in Castelré in café In Holland gehandhaafd blijft, dat voor de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied de legeskosten kwamen te vervallen, Baarle-Nassau een bij-vriendelijke gemeente wordt, het fietspad Oude Bredasebaan werd gereconstrueerd, de jeugdgemeenteraad “over de grens” tot stand kwam en een werkbudget kreeg, de verbinding Witte Keiweg werd aangelegd, de Castelrese Heide verboden gebied is geworden voor motoren. Daarnaast hebben wij ons sterk gemaakt voor een nauwere samenwerking met B-Hertog, matiging van de lokale lasten, de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied, meer aandacht voor lokale ondernemers bij gemeentelijke opdrachten, CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.). Speciaal kan hier ook genoemd worden de totstandkoming van een clubgebouw voor Gloria Atletiek. In Ons Weekblad van vorige week doet de heer Ulijn van het CDA het voorkomen dat dit vooral te danken is aan het CDA en hun wethouder Jan van Cranenbroek, maar insiders weten wel beter! Ook hebben we ons ingezet voor veel zaken die helaas (nog) niet gerealiseerd zijn, o.a. laad- en loszones t.b.v. een betere verkeersdoorstroming in het centrum, stroomlevering in Castelré volgens Nederlands tarief, afschaffing van de hondenbelasting, aanleg hockeyveld. Er is nog genoeg werk aan de winkel. Zie hiervoor ook ons verkiezingsprogramma 2018 op onze website.