MOTIE – hockeyveld

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· hockeyvereniging HC Baarle ruim een jaar geleden is opgericht;
· HC Baarle een snelgroeiende vereniging is met inmiddels ca. 100
leden;
· HC Baarle op sportgebied een serieuze partner is van de gemeente
Baarle-Nassau;
· door HC Baarle de keuzemogelijkheden voor teamsport in de
gemeente Baarle-Nassau vergroot wordt;
· HC Baarle ook een regionale sportfunctie kan vervullen.
Overwegende dat:
· HC Baarle nu hockeytrainingen geeft op de beschikbaar gestelde
tennisvelden van TC Baarle en dat dit behelpen is omdat daarmee
niet de juiste condities (afmetingen en ondergrond speelveld)
voorhanden zijn voor zowel hockeytraining als -competitie;
· HC Baarle nu een hockeyveld huurt in Tilburg om deel te kunnen
nemen aan de KNHB competitie en dit bijna onmogelijk nog een jaar
kan doorzetten i.v.m. draagvlak leden en ouders (immers er zijn ook
genoeg clubs in Tilburg waar je kunt hockeyen);
· een eigen hockeyveld zorgt voor behoud en aanwas van nieuwe
leden voor HC Baarle;
· een hockeyveld multifunctioneel inzetbaar is (hierbij te denken aan
training of mogelijke wedstrijden t.b.v. (jeugd)voetbal,
buitensportactiviteiten voor scholen etc.).
Verzoekt het college:
zich actief in te zetten om in goed overleg met HC Baarle samen te komen
tot de realisatie van een hockeyveld in 2017.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans