2021-11-18 Bertje & Sooi

Sooi:    de perspectiefnota en de begroting hebben we achter de rug. 
Het ziet er heel goed uit. Daar zijn alle partijen het toch wel over eens. De ene krijgt het wat makkelijker over de lippen dan de andere. Iedereen heeft het goedgekeurd. 
Bertje:    Dan vergeet je toch iemand Sooi. 
Sooi:    Oh ja, dat klopt, die was ik bijna vergeten, maar die heeft per definitie geen enkele begroting van deze Coalitie goedgekeurd. Soort principe blijkbaar, want de reden van afkeuring deze keer was er totaal niet.  Vele gemeentes zijn jaloers op zo’n begroting, nota bene volgend jaar een overschot van 315.000,- en de meerjarenbegroting is ook positief en goed, en dat terwijl daarin rekening gehouden is met tal van werken.  Dus totaal geen reden om het af te keuren.
Bertje:    Maar waarom dan niet goedkeuren.
Sooi:    Daar waar die partij het al jaren over heeft. Steeds grotere woorden. Hetzelfde hebben we al meegemaakt bij de oprichting van de BGTS. Het AFVAL dus, het lijkt wel de Vuilnis Partij Baarle.
Bertje:    Oei, zo ken ik jou niet Sooi.
Sooi:    Klopt, maar dit is kinderachtig, pure aandacht. Ik zal t uitleggen Bertje. De Afvalverwerking is namelijk een gesloten systeem, dat wil zeggen kostendekkend, een vast bedrag, en dat verandert dus niets aan deze begroting. 
De discussie waar het nu om gaat is de verdeling van de vaste en variabele kosten. De som van die getallen is een vast bedrag, dat zijn de werkelijke kosten. En die verdeling wordt nota bene pas in december door de raad zelf vastgesteld.  
Bertje:    Dat is dus “een stok zoeken om een hond mee te slaan” 
Sooi:    Klopt. Dit College komt in ieder geval op voor iedereen en heeft daarom juist een heel sociaal voorstel gedaan. 
We zullen hoe dan ook naar minder restafval moeten, dat is een landelijke afspraak. En dat afval (en ook fossiele brandstof) alleen maar duurder zal worden is zo klaar als een klontje! Dat kun je op je klompen natellen.
Bertje:    Gelukkig hebben de meeste partijen het beste voor met ons dorpke, onze gemeente, onze zelfstandigheid.
Bertje:    En dan het benzinetoerisme. Hoe dan ook, het zijn toeristen en daar zijn we zoiezo blij mee. De middenstand heeft het al zwaar genoeg, en zeker nu er weer nieuwe Corona maatregelen aangekondigd zijn. Het is een verrekte naar en hardnekkige virus, waar we voorlopig nog niet van af zijn. De besmettingscijfers in Hertog en Nassau zijn behoorlijk opgelopen. Dus oppassen! 
Sooi:    En toch moeten en zullen we er samen doorheen komen. Vooral ook je gezond verstand gebruiken. 
Bertje:    De Wethouder heeft samen met de jeugd de groenstroken aan de Gen. Maczeklaan ingeplant. Mooi om onze jeugd er meer bij te betrekken.
Sooi:    Ook mooi om de wethouwer is mee een schup aan t werk te zien, goed voor zun sixpack.
Bertje:    Ik heb gehoord dat de oud burgemeester, dhr. Jan Hendrikx is overleden. Hij is 22 jaar lang burgemeester van Baarle-Nassau geweest, de langst zittende burgemeester op 1 plaats!
Bertje:    Wij willen de familie en naasten hierbij condoleren.

Sooi:    Dan nog een oproep: Kom bij de politiek, help mee bepalen hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet komen te zien. Qua beleid, keuzes, uiterlijk en tegen welke kosten. Samen maken we het verschil. Mensen die mee willen denken en meebepalen. Met een actieve Raad en College gebeurt er wat! Doe het niet (alleen) voor jezelf, maar voor de kinderen, voor de hele gemeenschap. Alleen dan kunnen we een zelfstandige gemeente blijven en onze eigen toekomst bepalen!
Bertje:    Ja, want daarom is er zoveel gerealiseerd voor en in onze gemeente de afgelopen 3,5 jaar. En het wordt nog mooier. 

Bertje:    en als je een slotje op de restcontainer wil, realiseer je dan dat t pas bij zo’n 150 kg ‘sluikafval’ uit kan.
Sooi:    daar kun de zat andere leuke dinges mee doen
Bertje:    kom we vatte d’r nog eentje: op t leven, op Baarle!

Blijf gezond, houd afstand, let goed op jezelf en elkaar.

Bertje & Sooi, supporters van BAARLE! 

Ps. Wij zijn politiek ‘getint’ en komen daar tenminste eerlijk voor uit.