2022-03-24 Bertje & Sooi

Sooi:   Het is toch verschrikkelijk wat die Poetin allemaal teweeg brengt. Oekraïne verzet zich enorm moedig, maar wordt totaal verwoest en het gebrainwashte Russische volk wordt ook 40 jaar terug in de tijd gestort. Ook daar vluchten mensen. Verschrikkelijk allemaal!!

Bertje:   Bijna de hele wereld keert zich tegen Poetin en dus tegen Rusland. Wat een idioot. En het had allemaal zo vredig kunnen zijn!
Nederlanders hebben ruimhartig gedoneerd en veel mensen kunnen hier vredig opgevangen worden. Het is weliswaar een druppel op een gloeiende plaat, maar het is het minste wat we kunnen doen.
S:   Hier in Baarle, in de La Salle was een lijsttrekkersdebat. Mooie, gastvrije locatie en de opzet was leuk.  Debat afgewisseld met filmpjes, waarbij bewoners uit onze gemeente geïnterviewd werden en dat gaf een relativerend beeld van de lokale politiek. Het gaat blijkbaar toch aan velen voorbij.
B:   De verkiezingen zijn inmiddels een feit, en de kaarten zij geschud. Daar zullen ze het mee moeten doen. De opkomst was jammer genoeg niet hoog.
S:   Allereerst willen we uiteraard de kiezers bedanken! Die hebben hun vertrouwen aan partijen en raadsleden gegeven, en we feliciteren de winnaars!
BAARLE! heeft weliswaar 1 zetel verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen, maar is nog wel de grootste partij (ruim 30% van de stemmen). Bedankt daarvoor!!
B:   En nu?

S:   Nu zal er gepraat moeten worden, ‘polderen’, om uiteindelijk een coalitie en dus ook een College te vormen. 
B:   En het aantal wethouders zeker?

S:   Ook dat, want 3 wethouders is wat veel voor een dorp van 3000 huishoudens. Of de ambities zullen dan naar beneden bijgesteld moeten worden, of de ozb zal fors omhoog moeten. Het moet of uit de lengte of uit de breedte komen. Vandaar dat de partij BAARLE! voorstander is van slechts 2 wethouders, omdat met het uitgespaarde geld de raad en dus het college heel veel kan doen!

B:   Maar er zijn nu wel diverse mogelijkheden qua coalitie vorming. 

S:   In eerste instantie lijkt dat eenvoudig, maar ik weet niet of dat zo is. Het gaat natuurlijk toch om de grootte van de coalitie, de poppetjes etc. etc., en wie komen er in het College? Het is belangrijk om een goed, capabel en collegiaal team als College te hebben, want als je elkaars steun hebt, kan er zoveel meer. En zij zijn wel de vertegenwoordigers bij diverse bestuursorganen. Het vraagt om deskundigheid; niet te onderschatten! 

B:   Wij wensen hen heel veel succes en wijsheid bij het ‘onderhandelen’.
Bertje & Sooi, supporters van BAARLE!

2022-03-09 Bertje & Sooi

Bertje: De hele gemeente kleurt nogal met al die posters. De ene schreeuwt nog meer om aandacht dan de andere. Gemeenteraadsverkiezingen 2022. We zullen t weten.

Sooi: Ja, Bertje, dur hange nogal wat ‘selfies’ van bestaande en aankomende politiekers. Ze staan er gekleurd op, das wel duidelijk.

B: En aan flyers in de brievenbus ook geen gebrek. Sommigen weten zeker nie mee hoevelen we zijn, die hebben er teveel laten drukken, want ze verschijnen wel 3 keer in de bus.

S: Ik weet t, mijne kliko zit vol mee geel, groen en rooi folders. De verkiezingen zijn natuurlijk wel het ultieme moment van ‘burgerparticipatie’, dat is het moment om je stem te laten horen, en wij kunnen dat, wij mogen dat.  Das democratie. Lang niet alle landen kennen dit en hebben die vrijheid. Sommigen kunnen  maar uit 1 kiezen, een dictator!

B: Wij, mee zun allen, bepalen straks wel wie er de komende jaren onze stem moeten vertegenwoordigen, de 13 gemeenteraadsleden. 

S: En niet naderhand een klein (vast) groepje geïnteresseerde die hun stempel ergens op probeert te drukken. 

B: Bende zondag nog gaan luisteren in Ulicoten of bende gaan wandelen, want t was anders hartstikke mooi weer?

S: Ik heb geluisterd en gekeken en het was gevarieerd. De lijsttrekkers zaten er met de nummers 2. De meesten zaten, maar er was er 1, die nie bleef zitte, een soort tonprater, iemand waarmee je een gezellige avond in de kroeg kunt hebben. Der was ook n jongeling, een ‘snotneus’ in onze ogen zogezegd, die het best goed deed. Compliment, want gaat r maar zitten. Echter voor mij was ook wel duidelijk waar de meeste kennis van zaken zat,  inhoudelijk en realistisch. Wel begrijpelijk als wethouder. 

B: Das een goed ‘onderbuik’ gevoel.

S: Nou, volgende week stemmen dan maar. Waar ga de gij dat doen?

B: Wa denkte van het nuttige mee het aangename te combineren, in Castel dus!

S: en dan spek mee eier. Goed plan. Stem ze!

Bertje & Sooi, supporters van BAARLE!

Wil je ook in een fijne gemeente blijven wonen met een goede toekomst

Stem dan BAARLE!

www.baarle.eu en Facebook/Baarle2014

2022-03-02 Bertje & Sooi



Sooi:  Oorlog in Oekraïne met Poetin, op het Europees continent nog wel. Een oorlog die nog veel consequenties zal gaan hebben voor ons. Mensen die vluchten en een veilige haven zoeken, energieprijzen die door het dak gaan en mede daardoor ons leven duurder maken. Hopelijk duurt het niet lang en zonder al te veel bloedvergieten.

Bertje:  Mensen vluchten vanwege de oorlog en hier lopen we de polonaise vanwege Carnaval. Die is intussen alweer voorbij, daar, de oorlog, niet. Het feest had wel degelijk een blauw-geel rouwrandje, maar iedereen, die t wou, heeft toch effe kunnen ontspannen en gek doen. Dat was na alle lockdowns ook wel nodig, vooral voor de jeugd!

S:  We staan er zelden bij stil, maar wat mogen we blij zijn, hier in een democratisch land als Nederland te mogen wonen; want het is niet vanzelfsprekend waar je wiegje heeft gestaan!
En over democratie gesproken, binnenkort zijn er de verkiezingen! Wie is (jo)uw ‘vertegenwoordiger’? De kiezer bepaalt feitelijk hoe de komende 4 jaar gevaren wordt. Het gas erop blijven houden, of oeverloos gaan dobberen en alles vertragen en duurder maken?

B: En wie gaat/kan er met wie een coalitie vormen? Ben de ontevreden met het gevoerde beleid, dan weet je vast waarop te stemmen. (Omgekeerd), ben de wel tevreden over alles wat er is gedaan, en dat is niet gering, dan is er maar 1 keuze meer: Doorzetten met BAARLE!, lijst 1. Vervolgens kun de kijken, vrouwke, manneke, un knappe, iets minder knappe of…misschien wel nun ‘lilleku’. Smaken verschillen. De keuze is reuze, uit 15.
S: Er staan er toch 14 op de lijst?!
B: da is, maar ik ben jouw alter ego, jouw onderbewuste, Sooi; dus tellen ‘wij’ voor 2.
S: Lezer, (jo)uw stem is heel belangrijk en laat je niet misleiden door gebakjes of anderszins, hoe lekker ook; stem vrij! En hier in Europa, bij ons in Baol, kan dat!! Dus ga stemmen!!

Bertje & Sooi, supporters van BAARLE!Wil je ook een financieel gezonde gemeente met lage lasten voor de burgers? Stem dan BAARLE!

Baarle.eu en Facebook/Baarle2014

Grootschalige energie-opwek

Fractie BAARLE! is in principe geen voorstanders van windmolens en zonneweides in ons buitengebied. Eerst zoveel mogelijk zon-op-dak realiseren alvorens verder gekeken wordt. Daarom heeft partij BAARLE! een amendement ingediend, wat is aangenomen, waarbij grootschalige energie opwekking, zoals windmolens of zonneweides, alleen maar mogelijk zou kunnen zijn als daar een breed draagvlak voor is.

Economie:

Ruime aandacht voor de lokale economie. Initiatieven van bestaande en startende ondernemers positief benaderen bijvoorbeeld bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s).

Coalitie akkoord

Coalitie BAARLE! en Keerpunt ’98.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Baarle-Nassau van 2018, zijn BAARLE! (5 zetels) en Keerpunt’98 (3 zetels) als winnaars uit de bus gekomen. Samen hadden we 8 van de 13 zetels in de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Na enkele oriënterende gesprekken is er een coalitie gevormd. Deze coalitie heeft heel veel gerealiseerd, van Sportakkoord, hockeyveld, kunstgras voetbalveld, diverse reconstructies van wegen, ontwikkelen van nieuwbouwwijken, bestuurs-akkoord met Baarle-Hertog, oprichting BGTS en huisvuil-ophaalsysteem samen met Baarle-Hertog en IOK.

In 2021 is eerst bij KP98 een afsplitsing ontstaan en later bij de fractie BAARLE. Vanaf toen had de coalitie 4 + 2 = 6 zetels, en had de coalitie geen absolute meerderheid meer in de Raad.

BAARLE! en Keerpunt ‘98

De Huisvuilophaalgekte

CDA, VPB en Fractie Ulicoten hebben gekozen voor een nieuw systeem van de inzameling van het huisvuil dat veel problemen zal veroorzaken voor de inwoners van onze gemeente. Alle tegenargumenten van BAARLE! en van Keerpunt ’98 zijn niet gehoord in de discussie. Maar ook alle bezwaren van inwoners en maatschappelijke organisaties zijn in de wind geslagen.
Het systeem houdt in dat de inwoners van kernen Baarle en Ulicoten zullen moeten gaan leuren met het restafval. Nu wordt dat aan huis opgehaald, in de toekomst zullen we dat naar een ondergrondse wijkcontainer moeten brengen. Die containers zullen zo geplaatst worden dat we maximaal 300 meter met onze afvalzak van 30 liter moeten lopen. Volgens de drie partijen is dat goed te doen. Blijkbaar hebben die partijen geen echt contact met ouderen en anders validen. Want ga maar eens 300 meter lopen met een zak van 30 liter als je slecht ter been bent.
Het doel is dat we minder restafval gaan produceren, daarom moeten we per zak afrekenen. Voor luiers en incontinentiemateriaal is geen oplossing gevonden. Jonge gezinnen en kwetsbare ouderen worden dus extra gepakt. Over een sociaal beleid gesproken.
Er zullen een dertigtal ondergrondse wijkcontainers geplaatst worden. De buren van die containers kunnen hun borst nat maken. Ontsiering van de omgeving, overlast door optrekkende auto’s, ongedierte en sluikstortingen zullen realiteit zijn.
We zitten nu met een plan dat al in een vergevorderd stadium verkeert maar niet gedragen wordt door de bevolking. Maar het is mogelijk dat er na de gemeenteraadsverkiezingen een andere meerderheid ontstaat. BAARLE! kan onderdeel zijn van die nieuwe meerderheid. Indien mogelijk, zullen we het hele systeem met de wijkcontainers terugdraaien. Zolang ze niet geïnstalleerd zijn, is er nog een weg terug!
BAARLE! heeft ook oog voor het milieu. Zeker wel! Maar er zijn betere manieren om het restafval te verminderen. Regelingen die tegen de wil van de bevolking worden ingevoerd of opgelegd zullen nooit werken. Wij willen een oplossing vinden samen met de inwoners. Bent u het eens met onze zienswijze stem dan Lijst 2 “BAARLE!”

BAARLE! staat niet achter het besluit van CDA, VPB en fractie Ulicoten voor de gewijzigde afvalinzameling waarbij er binnen de bebouwde kom ondergrondse wijkcontainers komen om tegen betaling restafval te deponeren. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het inmiddels al achterhaalde systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Naast € 350.000 geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping, zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen draagvlak is voor deze huisvuilophaalgekte en als het aan BAARLE! ligt wordt dit besluit na de verkiezingen alsnog teruggedraaid.

Ook goed om te weten is dat weinig dorpen in onze omgeving het systeem van de ondergrondse containers heeft ingevoerd. Zundert niet, Alphen-Chaam niet, Goirle en Hilvarenbeek niet.

Onderstaand enkele recente krantenartikelen over het huisvuil:

De raadsperiode 2014-2018

De afgelopen raadsperiode zijn er door de coalitiepartijen CDA, VPB en fractie Ulicoten veel voorstellen doorgedrukt waar BAARLE! het niet mee eens was. Een kleine opsomming: de ambtelijke fusie, onnodige harmonisatie van verordeningen en tarieven, de 60-km wegen, het heffen van legeskosten voor principe-verzoeken bij bestemmingsplanwijzigingen, de “huisvuilophaalgekte”, het intrekken van medewerking aan bouwinitiatieven (waardoor o.a. de realisatie van een hotel in het centrum niet doorging), etc., etc.
Terugkijkend op de raadsperiode van 2014-2018 is de fractie BAARLE! ook trots op de dingen die ze wèl heeft kunnen realiseren. Een kleine opsomming; wij kwamen met voorstellen die er voor zorgden dat het stembureau in Castelré in café In Holland gehandhaafd blijft, dat voor de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied de legeskosten kwamen te vervallen, Baarle-Nassau een bij-vriendelijke gemeente wordt, het fietspad Oude Bredasebaan werd gereconstrueerd, de jeugdgemeenteraad “over de grens” tot stand kwam en een werkbudget kreeg, de verbinding Witte Keiweg werd aangelegd, de Castelrese Heide verboden gebied is geworden voor motoren. Daarnaast hebben wij ons sterk gemaakt voor een nauwere samenwerking met B-Hertog, matiging van de lokale lasten, de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied, meer aandacht voor lokale ondernemers bij gemeentelijke opdrachten, CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.). Speciaal kan hier ook genoemd worden de totstandkoming van een clubgebouw voor Gloria Atletiek. In Ons Weekblad van vorige week doet de heer Ulijn van het CDA het voorkomen dat dit vooral te danken is aan het CDA en hun wethouder Jan van Cranenbroek, maar insiders weten wel beter! Ook hebben we ons ingezet voor veel zaken die helaas (nog) niet gerealiseerd zijn, o.a. laad- en loszones t.b.v. een betere verkeersdoorstroming in het centrum, stroomlevering in Castelré volgens Nederlands tarief, afschaffing van de hondenbelasting, aanleg hockeyveld. Er is nog genoeg werk aan de winkel. Zie hiervoor ook ons verkiezingsprogramma 2018 op onze website.

Er valt iets te kiezen

Waarom de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk zijn? Op 21 maart kunt u uw stem uitbrengen en er voor zorgen dat er wat gaat veranderen in de Baarlese politiek. Onderstaand enkele speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Er valt iets te kiezen!  

BAARLE! VOOR EEN ZELFSTANDIGE KOERS
Wat ging er dan onder de huidige coalitie van CDA, VPB en fractie Ulicoten zo fout? Om te beginnen de ambtelijke fusie die werd doorgedrukt. Is de dienstverlening daardoor verbeterd, is het goedkoper geworden, is de samenwerking met B-Hertog hierdoor verbeterd, is de bestuurskracht daardoor toegenomen? Volgens BAARLE! niets van dit alles en het risico dat de ambtelijke fusie uiteindelijk uitdraait op een gemeentelijke herindeling blijft levensgroot aanwezig. Vanuit met name Gilze en Rijen wordt er regelmatig op gezinspeeld dat een bestuurlijke fusie zou moeten volgen. Ter illustratie, die ABG-gemeente zou 27 raadsleden krijgen, waarvan verhoudingsgewijs 4 raadsleden uit Baarle komen! De overige 23 raadsleden uit Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. Het is wel heel naïef om te geloven dat dit voor Baarle (Nassau en Hertog), Ulicoten en Castelré goed kan uitpakken. De ervaring leert dat het bewaken van de bestuurlijke zelfstandigheid niet in goede handen is bij de huidige coalitiepartijen. Voor BAARLE! reden om te blijven hameren op de bestuurlijke zelfstandigheid van Baarle-Nassau.

AMBTELIJKE ORGANISATIE
Hoe moet het nu verder met de gefuseerde ambtelijke organisatie? We willen de ABG-organisatie nog een paar jaar tijd geven om zich te bewijzen.

BAARLE! is van mening dat:

 • de eigen beleidsvrijheid op de eerste plaats moet komen, geen onnodige gelijkschakeling van beleid en tarieven;
 • Baarle-Nassau ruim 1 miljoen Euro teveel bijdraagt aan de ABG-organisatie. Van de totale kosten komt 21,6% (€ 5.275.000) voor onze rekening terwijl dit naar rato van inwonertal 15,5% zou moeten zijn. Deze voor Baarle-Nassau zeer onvoordelige kostenverdeelsleutel die door de coalitiepartijen is afgesproken voor de jaren 2016 t/m 2019, moet zo snel mogelijk op de helling;
 • de startinvestering van 2 miljoen Euro voor de ABG-organisatie terugverdiend moet worden;
 • de ABG-organisatie moet bezuinigen;
 • het gemeentehuis in Baarle-Nassau gehandhaafd moet blijven;
 • de dienstverlening door de ABG-organisatie beter, vlotter en klantvriendelijker moet;
 • geen afspraak nodig is bij het gemeentehuis voor balie-producten;
 • het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat dienstbaar moeten zijn aan de inwoners. Wij willen een mééwerkende gemeente!

“HUISVUILOPHAALGEKTE”                                                                                                   BAARLE! staat niet achter het besluit van CDA, VPB en fractie Ulicoten voor de gewijzigde afvalinzameling waarbij er binnen de bebouwde kom wijkcontainers komen voor het tegen betaling deponeren van restafval. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het inmiddels al achterhaalde systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Naast € 350.000 geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping, zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen draagvlak is voor deze huisvuilophaalgekte en als het aan BAARLE! ligt wordt dit besluit na de verkiezingen alsnog teruggedraaid.

TOEKOMST CULTUREEL CENTRUM
BAARLE! vindt renovatie van het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle nog steeds een reële optie, ondanks dat een meerderheid van de beide gemeenteraden zich heeft uitgesproken voor nieuwbouw. Renovatie kost ca. 2 miljoen Euro minder dan nieuwbouw elders en daarbij kan ook de cultuurhistorische waarde van het gebouw behouden blijven. Renovatie is minder tijdrovend omdat geen grond hoeft te worden aangekocht. Bovendien past renovatie beter bij een circulaire economie dan slopen en nieuw bouwen.

ONZE KANDIDATEN
1.   Hans van Tilborg
2.   Lonneke Verbunt
3.   Karel Kerremans
4.   Carla Dirven
5.   Peter van Hooijdonk
6.   François van der Velden
7.   Ludo van Dun
8.   Marly Hendrickx
9.   Riet van den Broek
10. Dirk van Hooijdonk
11. Arne van den Broek
12. Mieke Hermanides
13. Rob Willems
14. Dave Staes
15. Fons van Tilburg
16. Huub Jansen
17. Arjan van den Broek

SPEERPUNTENPROGRAMMA 2018

 1. Een zelfstandige gemeente Baarle-Nassau.
 2. Een transparant en geloofwaardig gemeentebestuur waarop de inwoners kunnen vertrouwen.
 3. De ambtelijke fusie heeft de dienstverlening aan onze inwoners niet verbeterd. Bovendien is de organisatie veel duurder dan vooraf werd voorgespiegeld. We willen de ABG-organisatie nog een paar jaar tijd geven om zich te bewijzen.

BAARLE! vindt dat:

 • de eigen beleidsvrijheid op de eerste plaats komt;
 • Baarle-Nassau ca. 1 miljoen Euro teveel bijdraagt aan het ambtelijk ABG-apparaat. De voor Baarle-Nassau zeer onvoordelige kostenverdeelsleutel moet aangepast worden;
 • de startinvestering van 2 miljoen Euro moet worden terugverdiend;
 • de ABG-organisatie moet bezuinigen;
 • het gemeentehuis in Baarle-Nassau moet gehandhaafd blijven;
 • de dienstverlening door de ABG-organisatie moet beter;
 • het maken van een afspraak voor balie-producten is onnodig;
  Wij willen een mééwerkende gemeente!
 1. Wij willen de bestuurlijke samenwerking met Baarle-Hertog verder verstevigen en uitbouwen.
 2. Strakkere monitoring van verbonden partijen waarmee wij regionaal samenwerken,
 3. We willen de burgers meer betrekken bij het beleid en burgerparticipatie stimuleren. De dialoog met de inwoners van de verschillende kernen Baarle, Ulicoten en Castelré willen we verder uitbouwen.
 4. Jongeren kennis laten maken met de gemeentepolitiek. De jeugdgemeenteraad willen we stimuleren en faciliteren.
 5. Behoud van het hoge voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, jeugdwerk en sport. We willen een snelle realisatie van een hockeyveld.
 6. De toegang tot de zorg moet laagdrempelig zijn en de diverse vormen van zorgverlening moeten goed op elkaar worden afgestemd. We willen wachtlijsten voorkomen en eisen CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.).
 7. BAARLE! staat niet achter de “Huisvuilophaalgekte”. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Indien mogelijk zal BAARLE! deze maatregel terugdraaien.
 8. BAARLE! vindt renovatie van het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle nog steeds een reële optie. Renovatie kost ca. 2 miljoen Euro minder dan nieuwbouw elders en daarbij kan ook de cultuurhistorische waarde van het gebouw behouden blijven.
 9. Promoten van Baarle als toeristische- en groene gemeente. Actie ondernemen om de enclaves op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen.
 10. Meer aandacht voor bestrijding van overlast, vandalisme en criminaliteit. Bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit moet meer aandacht krijgen.
 11. Inzetten op samenwerking met- en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de toeristische sector. Initiatieven van bestaande en startende ondernemers positief benaderen.
 12. De afhandeling van vergunningaanvragen moet beter en sneller. Minder bureaucratie bij vergunningverlening voor kleinschalige evenementen.
 13. Inzetten op wonen voor zowel de koop- als huursector. Ook woningen voor starters. Zorgen dat bouwkavels beschikbaar én betaalbaar zijn. Baarle-Nassau moet zelf kunnen bepalen hoeveel, wat en waar gebouwd kan worden. Niet de Provincie of de regio.
 14. Ontwikkelruimte voor de agrarische sector waar dit binnen de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is. Zorgen voor een goede balans tussen de belangen van de agrarische sector, bewoners, natuur, milieu en recreatie.
 15. Stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
 16. BAARLE! wil een toekomstbestendig bestemmingsplan buitengebied waarin ook agrarische bedrijven een toekomstperspectief hebben. Verder moeten er ruimere mogelijkheden komen voor de vrijkomende agrarische bebouwing.
 17. BAARLE! is geen voorstander van een uitgestorven (verkeersluw, verkeersvrij) centrum. BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen de beschikbare financiële middelen.
 18. Meer aandacht voor de verkeersveiligheid, met name ook van de voetgangers en fietsers.
 19. BAARLE! wil concrete maatregelen om het sluipverkeer in Castelré tegen te gaan.
 20. De stroomlevering in Castelré tegen Nederlandse tarieven moet nu eindelijk eens geregeld worden.
 21. Een solide financieel beleid, tegengaan van geldverspilling.
 22. Matiging van de OZB en gemeentelijke tarieven (o.a. leges). Wij zijn voor afschaffing van de hondenbelasting. Wij willen geen trendmatige verhogingen van de gemeentelijke belastingen en tarieven, alleen als het onvermijdelijk is moeten die verhoogd worden.

Woningbouw


Maximaal meewerken met initiatieven zoals wonen met zorg, CPO projecten en alternatieve woonvormen. Focus op huisvesting van senioren, starters en ook sociale woningbouw. Speculatie tegengaan o.a. door zelfbewoningsplicht.

Om de vergrijzing tegen te gaan en de vitaliteit en de leefbaarheid van Baarle-Nassau te
borgen voor de toekomst, heeft het college er alles aan gedaan om de Provincie te overtuigen van de noodzakelijke groei voor Baarle-Nassau. Dit is tevens verwerkt in de nieuwe woonvisie. Ook voor sociale woningbouw is er ruimte gekomen, en is er de afgelopen periode gelukkig weer het het een en ander gebouwd. Het is en blijft blijkbaar altijd een strijd om dit gerealiseerd te krijgen. Wij zijn van mening dat we dit zelf beter kunnen bepalen dan de provincie. Er is nog steeds een tekort aan (vooral) betaalbare woningen.


4. Randweg en wegreconstructies.
BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied
direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het
doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering
geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen
de beschikbare financiële middelen.
In ieder geval is fractie BAARLE! geen voorstander van een uitgestorven
(verkeersluw, verkeersvrij) centrum.
Masterplan, verkeerscirculatieplan e.d. zijn alleen zinvol indien ze in
samenwerking met Baarle-Hertog tot stand kunnen komen. Nu lopen de
plannen voor reconstructies (Goorweg, Gen. Maczeklaan/Leliestraat,
Kapelstraat) vooruit op het verkeerscirculatieplan dat pas ergens in 2018
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het GOB-plenair. Dit is de
omgekeerde (en dus verkeerde) volgorde.
Ondanks genomen maatregelen in het centrum tegen de
verkeersopstoppingen, staat het verkeer nog vaak stil. Veelal ook vanwege
ladende en lossende busjes en vrachtauto’s. Wanneer kunnen we iets
concreets verwachten ten aanzien van deze problematiek?


5. Riolering.

Inmiddels zijn er bij de diverse reconstructies van wegen infiltratieriolen en overlopen gemaakt om overtollig regenwater op te kunnen vangen of te bufferen, waardoor wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum beperkt is.


6. Dubbelbestemming l’ Air Pur.
Voor permanente bewoning van recreatiewoningen zal een toekomstbestendige oplossing gevonden moeten worden. De mogelijkheden zullen per recreatiepark bekeken moeten worden.


7. Bestemmingsplan Buitengebied.
De voorbereiding hiervan is reeds aangevangen. Belangrijk vinden wij dat
er een toekomstbestendige visie wordt ontwikkeld voor het buitengebied
waar ook agrarische bedrijven nog een toekomstperspectief hebben. Ook
een visie ten aanzien van de vrijkomende agrarische bebouwing is van
groot belang.
8. Sluipverkeer Castelré.
Er bereiken ons veel klachten over het toenemende sluipverkeer in
Castelré en de afwachtende houding van de gemeente. Welke concrete
acties/maatregelen gaat het college ondernemen?
9. Castelré en het tarief voor stroomlevering
Spant de gemeente zich nog in om er voor te zorgen dat inwoners van
Castelré stroomlevering kunnen krijgen tegen Nederlandse tarieven?
10. Visvijver en botulisme.
Bij de visvijver aan het Goordonk staan nog steeds waarschuwingsborden
voor botulisme. Wat wordt er gedaan aan de bestrijding? Kan er naar
gekeken worden of het mogelijk is om in de toekomst, ter voorkoming van
botulisme, de vijver te beluchten?
11. Landschapsontwikkeling / Bijvriendelijke gemeente.
Voor de beplanting in het kader van de randweg heeft de Provincie eiken
bomen voorzien. BAARLE! pleit er voor om dit in samenspraak met de
Provincie te wijzigen in bij-vriendelijke bomen. Naar verwachting kan dit
kostenneutraal maar eventueel kan iets van het budget voor het
landschapsverbeteringsplan worden ingezet.
12. Hockeyveld.
Kunnen wij er van uitgegaan dat de aanleg van een hockeyveld nog in de
eerste helft van 2018 gerealiseerd kan worden?
13. Sociaal domein.
Voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben wordt
Talent2Work ingezet. Wat zijn hiervan de resultaten?
Het aantal uitkeringsontvangers is sinds 2016 met 33% gestegen naar 113
en er wordt vanuit gegaan dat dit aantal verder zal toenemen. Wij kunnen
dit niet goed rijmen met de huidige opgaande economie.
De indicatorentabel “jongeren met jeugdhulp” geeft een verontrustend
beeld; 8,5% van de jongeren tot 18 jaar (cijfer 2016) doet een beroep op
jeugdhulpverlening. Hoe ligt dit t.o.v. landelijke cijfers?
14. Drugscriminaliteit.
Landelijk maar ook in onze gemeente wordt toegespitst op NIX18
(jongeren en het gebruik van alcohol en tabak onder de 18 jaar). Handel
en gebruik van soft/harddrugs verdient in onze gemeente echter op zijn
minst zoveel aandacht. Veel inwoners kunnen de plaatsen waar deze
handel wordt bedreven, zo aanwijzen. Is de gemeente op de hoogte van
deze plaatsen en wat wordt eraan gedaan om dit samen met BaarleHertog
op te lossen en te voorkomen?
In de raadsvergadering van 8 februari 2017 zijn soortgelijke vragen
gesteld en is door BAARLE! geopperd om gebruik te maken van aanpakken
zoals die beschreven staan bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid. Denk aan “de tafel van twaalf “, “buurten in balans” en het
“Informatie Analyse Actie-model”.
15. Afvalinzameling.
BAARLE! staat niet achter het besluit van de gewijzigde afvalinzameling
waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor
het tegen betaling deponeren van restafval. Naast € 350.000
geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping,
zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen breed
draagvlak is voor dit plan en verwachten (zoals ook in andere gemeenten
waar dit speelt) veel protest van inwoners, zeker daar waar zo’n
wijkcontainer voor de deur wordt geïnstalleerd.
Wordt nog overwogen om de aanbesteding uit te stellen tot AlphenChaam
een besluit heeft genomen?
16. Belastingen en tarieven.
Als toeristische gemeente is een heroverweging op zijn plaats voor wat
betreft de toeristenbelasting. Is het bijvoorbeeld mogelijk om over te gaan
naar een forfaitaire heffing zodat in ieder geval de administratieve last
voor de belastingplichtigen fors wordt verminderd?
In de perspectiefnota heeft fractie BAARLE! al laten weten dat het
uitgangspunt zou moeten zijn dat de gemeentelijke belastingen en
tarieven in 2018 niet verhoogd worden.
Voor de bouwleges wordt in de Begroting 2018 aangegeven dat verdere
verhoging van dit tarief ertoe leidt dat de kostendekkendheid boven de
100% schiet. Ondanks dit gegeven wordt toch wordt uitgegaan van een
jaarlijkse verhoging van 3%!
BAARLE! is tegen de trendmatige jaarlijkse verhogingen van 3% die het
college voorstelt en vindt bovendien dat de hondenbelasting wèl zou
moeten worden afgeschaft. Dit mede gezien de opbrengst in relatie tot de
inningskosten.

Concept Omgevingsvisie reactie van fractie BAARLE!

1. De flexibele en uitnodigende visie is op zich aansprekend, probleemstelling
is echter de doelen helder en eenduidig te hebben. De concept
omgevingsvisie gaat er ten onrechte vanuit dat er brede overeenstemming
bestaat ten aanzien van de doelen die gesteld worden. Een autoluw
centrum bijv. is naar onze mening geen doel dat moet worden nagestreefd


(uiteraard moet wel het doorgaande vrachtverkeer worden geweerd en
met de aanleg van de Omlegging Baarle zal dat ook gebeuren, ook zonder
dat men het autoverkeer ontmoedigt met versmallingen en drempels).
Ook is het zeer de vraag of realisatie van een parkeerterrein Oost
nagestreefd zou moeten worden. Nut en noodzaak van deze forse
investering is nog nooit aangetoond (en is o.i. ook niet aanwezig). Hangt
dit mogelijk ook samen met plannen voor het instellen van
parkeerverboden elders?, ook daar zien wij niets in. De dialoog hierover
met o.a. het plaatselijk bedrijfsleven (Stob) zou hierover eerst gevoerd
moeten worden. Het centrum moet bruisend blijven en niet uitsterven.
2. Spelregels voor initiatieven; draagvlak voor het initiatief moet worden
aangetoond door initiatiefnemer. Wij zijn van mening dat, om
onpartijdigheid te waarborgen, deze dialoog ook gefaciliteerd
(inhoud/proces/verslaglegging) zou moeten worden door de gemeente.
Overigens denken wij dat het in de huidige maatschappij haast een
onmogelijkheid is om een breed draagvlak te verkrijgen voor welk
initiatief dan ook. Hoeveel draagvlak moet er zijn?
3. Vereveningsfondsen; Wij zien er niets in om naast het Parkeerfonds nog
weer nieuwe vereveningsfondsen in het leven te roepen met weer extra
lasten voor burgers.
4. We zien te weinig meerwaarde en bestempelen de visie als te weinig
richtinggevend, te weinig heldere kaders. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat er
geen discussie zou moeten gaan ontstaan of vestiging van een supermarkt
buiten het centrum mogelijk moet zijn. Zaken die we zeker niet willen
moeten we ook als zodanig duidelijk benoemen, dit ook om geen onnodige
verwachtingen te wekken.
5. Vroegtijdige betrokkenheid van de gemeenteraad bij initiatieven is
wenselijk, dit naast de dialogen met de omgeving.
6. De integraliteit en volgtijdigheid met allerlei andere plannenmakerij
(Masterplan, Omgevingsvisie, Verkeerscirculatieplan, Toeristisch plan,
Woonvisie, etc.) lijkt niet aanwezig en moet beter geborgd worden. Dit
geldt tevens voor de integraliteit/afstemming met het ruimtelijk
structuurplan van zustergemeente Baarle-Hertog.
7. Pag. 7, 2.2 Kernkwaliteiten. Wij missen leefomgeving/prettig wonen en
werkgelegenheid/bedrijvigheid.
8. Pag. 8; bij opgaven die vragen om oplossingen missen wij
woningbouwmogelijkheden (betaalbare woningen, ook voor starters). Dit
mede om de vergrijzing tegen te gaan.
9. Het gestelde (blz 9) “Binnen de kernen gelden uitsluitend provinciale
regels die zien op woningbouwaantallen en hectares bedrijventerrein”
vinden wij een bezwaarlijke formulering. Deze provinciale regels zijn veel
te knellend en dienen verruimd te worden!
10.Kern Castelré wordt nergens genoemd. Cultuurhistorisch, beschermd
dorpsgezicht? Wij missen de visie over dit stukje Baarle.
11.Kaart blz. 10; 2.4.10 Stroomgebied Merkske en omgeving, Castelse heide
toevoegen, 2.4.2 Onderzoek bestemming recreatiepark ??
12.Pag. 12, Nieuw woongebied/reservering; dubbelbestemming l’ Air Pur is
discutabel als doel. Opvullen open stukken aanloop Molenbaan. Dezelfde
bestemming aan beide zijden van de weg
13.Pag. 14, Bedrijventerrein; zorgen voor groene buffer rond
bedrijventerrein, zeker bij binnenzijde Baarle. Inpassen in het landschap.
14. Pag. 17, MOB complexen (bestaan niet meer). Nieuwe landgoederen?
Bovenstaande bemerkingen zijn naar aanleiding van onze eerste inventarisatie.
Wij vinden het wenselijk als raadsfractie(s) nauw betrokken te blijven bij de
verdere uitwerking van de omgevingsvisie.

Lees verder

Hondenbelasting

BAARLE! heeft afgelopen woensdag een vruchtbare begrotingsbehandeling 2017 gehad! Bijna al onze voorstellen zijn (unaniem) gesteund! Jammer dat zoals vorig jaar de coalitie ons amendement hondenbelasting heeft afgewezen, coalitie wil dit eerst onderzoeken. Wij zijn echter wel verheugd dat een kans bestaat dat hondenbelasting in onze gemeente wordt afgeschaft!

Lees verder

MOTIE – werkconferentie Nassau-Hertog

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.


Overwegende dat:
· de samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog cruciaal is
om in Baarle iets tot stand te kunnen brengen;
· er diverse belangrijke dossiers zijn waarover nog overeenstemming
bereikt moet worden;
· de beide gemeenteraden nog te weinig betrokken zijn bij de
meningsvorming en pas aan bod komen in het GOB-plenair;
· het belangrijk is om visies en standpunten informeel met elkaar te
bespreken.
Verzoekt het college van Baarle-Nassau in gesprek te gaan met het
college van Baarle-Hertog om op korte termijn een informele
werkconferentie te beleggen tussen de beide gemeenteraden inclusief
colleges.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

Lees verder

MOTIE – hockeyveld

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· hockeyvereniging HC Baarle ruim een jaar geleden is opgericht;
· HC Baarle een snelgroeiende vereniging is met inmiddels ca. 100
leden;
· HC Baarle op sportgebied een serieuze partner is van de gemeente
Baarle-Nassau;
· door HC Baarle de keuzemogelijkheden voor teamsport in de
gemeente Baarle-Nassau vergroot wordt;
· HC Baarle ook een regionale sportfunctie kan vervullen.
Overwegende dat:
· HC Baarle nu hockeytrainingen geeft op de beschikbaar gestelde
tennisvelden van TC Baarle en dat dit behelpen is omdat daarmee
niet de juiste condities (afmetingen en ondergrond speelveld)
voorhanden zijn voor zowel hockeytraining als -competitie;
· HC Baarle nu een hockeyveld huurt in Tilburg om deel te kunnen
nemen aan de KNHB competitie en dit bijna onmogelijk nog een jaar
kan doorzetten i.v.m. draagvlak leden en ouders (immers er zijn ook
genoeg clubs in Tilburg waar je kunt hockeyen);
· een eigen hockeyveld zorgt voor behoud en aanwas van nieuwe
leden voor HC Baarle;
· een hockeyveld multifunctioneel inzetbaar is (hierbij te denken aan
training of mogelijke wedstrijden t.b.v. (jeugd)voetbal,
buitensportactiviteiten voor scholen etc.).
Verzoekt het college:
zich actief in te zetten om in goed overleg met HC Baarle samen te komen
tot de realisatie van een hockeyveld in 2017.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

MOTIE – gezamenlijke Risicokaart Baarle-Nassau-Hertog

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 09-11-2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
• Nederlandse gemeenten de wettelijke taak hebben inwoners te
informeren over rampen en zware ongevallen die hen kunnen
treffen; 
• naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de
nieuwjaarsbrand in Volendam door het kabinet diverse besluiten zijn
genomen die er toe moeten leiden dat risico’s beter worden
geïnventariseerd en dat burgers worden geïnformeerd over de
risico’s in hun leefomgeving;
• de Risicokaart hierbij vaak als communicatie-instrument wordt
ingezet;
• de Risicokaart als doel heeft het aan burgers, beleidsmakers en
beleidsuitvoerders geven van een actueel en volledig beeld van de
risico’s in de woon- en werkomgeving.
Overwegende dat:
• Baarle (Nassau en Hertog) een diversiteit aan
bedrijven/ondernemingen heeft met uiteenlopende (bedrijfs)risico’s;
• de mogelijke risico’s in Baarle verweven en grensoverschrijdend zijn
door de enclave situatie;
• inwoners van Baarle-Nassau / Baarle-Hertog middels een
gezamenlijke Risicokaart op een eenduidige manier geïnformeerd
kunnen worden en dat de communicatie hiermee gezamenlijk kan
verlopen;
• Baarle nog niet beschikt over een actuele gezamenlijke Risicokaart;
• hiervoor mogelijk een beroep kan worden gedaan op ondersteuning
vanuit de werkgroep SENN-Risk van de Benelux-unie.
Verzoekt het college:
• In goed overleg met het college van Baarle-Hertog de realisatie van
een gezamenlijke Risicokaart te verwezenlijken.

Lees verder

AMENDEMENT – Witte-keiweg

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· de Witte-keiweg een zandpad is dat in het verleden gebruikt werd
als smokkelpad;
· het pad slecht is om op te fietsen; in de zomer klapzand en als het
regent, modder.
Overwegende dat:
· de Witte Kei een historische en toeristische attractie is op de grens
van de drie gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog;
· deze plaats moeilijk te bereiken is vanaf de Hoogstratense baan met
de fiets;
· het tevens een route is naar Wortel-Kolonie en bezoekerscentrum
De Klapekster, de poort naar natuurpunten de Kolonie en de
Castelreesche Heide.
Besluit:
· het zandpad semi te verharden met bijvoorbeeld bosgrind om het
fietsen het gehele jaar door mogelijk te maken;
· de middelen uit de begrotingsruimte hiervoor te gebruiken.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

MOTIE – Castelreesche Heide

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· Baarle prachtige natuurgebieden heeft o.a. de Castelreesche Heide
met het stroomgebied van het Merkske;
· na de ruilverkaveling aan Belgische zijde een grensoverschrijdend
natuurgebied is ontstaan;
· er prachtige wandelpaden zijn bijgekomen;
· het natuurgebied een prachtige toeristische omgeving is voor
extensieve recreatie.
Overwegende dat:
· de extensieve recreatie met regelmaat verstoord wordt door
crossende auto’s en motoren;
· de maatregelen die hiertegen in het verleden aan de Nederlandse
kant zijn genomen, niet werken.
Verzoekt het college met de omliggende gemeenten in overleg te treden
om het crossen met auto’s en motoren in het gebied te verbieden en
gezamenlijk te handhaven.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

AMENDEMENT – Werkbudget “Jeugdgemeenteraad Over De Grens”

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 11-11-2015 ter
behandeling van de begroting.
Constaterende:
· dat onlangs de Jeugdgemeenteraad Over De Grens is geïnstalleerd;
· dat om projecten op te starten/te realiseren een werkbudget nodig is;
Overwegende:
· dat de gemeente Baarle-Hertog € 500,– in haar begroting heeft
opgenomen ten behoeve van de Jeugdgemeenteraad Over De Grens.
Concluderende:
· dat het wenselijk is dat Baarle-Nassau naar evenredigheid een bijdrage
verstrekt.
Besluit:
-ten behoeve van de Jeugdgemeenteraad Over De Grens een werkbudget toe
te kennen van € 1.500,– per jaar.
–Dit bedrag van € 1.500,– te dekken vanuit het programma burger, bestuur en
veiligheid onder productnummer 10.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend
Fractie BAARLE!

MOTIE – Werken op afspraak gemeente Baarle-Nassau vanaf 01-08-2015

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 24-06-2015;

Overwegende

 • dat de gemeente Baarle-Nassau er voor gekozen heeft om vanaf 01-08-2015 alleen nog maar te werken op afspraak waardoor bezoekers vanaf die datum voor alle persoonlijke contacten een afspraak moeten maken;
 • dat dit voornemen op gespannen voet staat met de klantvriendelijkheid die wordt gepropageerd en de afstand tussen burger en gemeente onnodig vergroot;
 • dat dit voornemen overbodig is voor de gangbare baliediensten zoals bijvoorbeeld geboorteaangiften, identiteitsbewijzen, paspoorten, rijbewijzen, uittreksels bevolkingsregister, etc., etc.
 • dat de vermeende efficiencywinst hoogst waarschijnlijk teniet wordt gedaan door het inrichten, opvolgen en bijhouden van een afsprakenregister;
 • dat meerdere gemeenten (zoals bijvoorbeeld Breda) dit eerder hebben ingesteld en ook weer hebben afgeschaft;
Lees verder

Perspectiefnota – visie BAARLE!

Vanaf 2016 zullen we geen volwaardige gemeente meer zijn met eigen
ambtenaren. Voor onze bedrijfsvoering zullen we als “klant” moeten gaan
aankloppen bij de AGB organisatie onder leiding van drie ambtelijke directeuren
en een bestuur. Deze gemeenschappelijke regeling zet het college en de raad op
afstand. We zullen met onze specifieke vragen en wensen in de wachtrij komen
te staan en moeten wachten wanneer we “aan de beurt” komen. Wat begint als
uitvoering zal snel beleidskanten krijgen; de vrije lokale beslisruimte zal snel
verdwijnen.
Het meest ontmoedigende perspectief is dat het ambtelijk gefuseerde BaarleNassau
een gemakkelijke prooi zal zijn bij een gemeentelijke herindeling. Bij een
nieuw regeerakkoord zal de bestuurlijke fusie nog maar een kleine stap zijn voor
de landelijke- en provinciale politiek die grootschaligheid voorstaat. De beide
Baarles moeten vaart gaan maken met het Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam en de “Europese gemeente”. Wij hopen dat onze nieuwe burgemeester
een brug kan slaan naar B-Hertog en de verstoorde verhoudingen kan helpen
normaliseren.
De verwachte bijdrage van Baarle-Nassau aan de begroting ABG 2016 bedraagt
€ 5.000.000, dit is per inwoner € 750. De bijdragen van Alphen-Chaam en Gilze
en Rijen bedragen € 590 resp. € 480 per inwoner. De fractie BAARLE! vindt dat
de gemeente Baarle-Nassau slecht heeft onderhandeld in de fusiebesprekingen,
wij betalen € 1.500.000 per jaar teveel! Hierbij hebben we dan al een extra
bijdrage ingecalculeerd van Baarle-Nassau van € 400.000 in verband met de
enclave-situatie.
De perspectiefnota die het college presenteert gaat over de begroting van
Baarle-Nassau zelf waarvan de uitvoeringskosten geen onderdeel meer
uitmaken. Deze budgetten zijn overgeheveld naar de ABG begroting. In de
perspectiefnota is een aantal wensen opgenomen waarvoor nog geen financiële
dekking aanwezig is. Belangrijke zaken die de fractie BAARLE! gerealiseerd wil
zien in 2016 zijn: reconstructie fietspad Oude Bredasebaan, voetpad Molenbaan,
clubgebouw Gloria Atletiek en uitvoering van de projecten in het kader van
“Toeristisch Baarle”. Ook moet nu eindelijk eens een besluit genomen worden
over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle. De fractie BAARLE! hecht
aan een cultuurbeleving van Nassau en Hertog gezamenlijk en dus ook aan een
gezamenlijke huisvesting.
Wij ondersteunen het uitgangspunt dat de uitgaven voor de decentralisaties
Jeugd en Wmo gelijk zijn aan de vergoedingen die wij voor deze nieuwe taken
ontvangen. Wachtlijsten moeten worden voorkomen.
Plannen n.a.v. de Omlegging zoals een oostelijke parkeerplaats en
verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE! willen uitstellen
tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder geval willen we
geen uitgestorven centrum.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2016
niet worden verhoogd.

Perspectiefnota 2017 – visie BAARLE!

Helaas zijn we sinds 1 januari geen volwaardige gemeente meer met eigen
ambtenaren. Voor onze bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen bij de
AGB organisatie. Deze gemeenschappelijke regeling zet het college en de raad op
afstand. Ook de ambtenaren, want het ziekteverzuim is fors toegenomen. Ook de
inwoners, want van een verbeterde dienstverlening is niets gebleken. Verder
wordt er telkens gecommuniceerd dat het maken van een afspraak verplicht is
terwijl in de gemeenteraad is afgesproken dat iedereen ook zonder afspraak
gewoon geholpen wordt aan de balie.
De beide Baarles moeten vaart gaan maken met het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam en de “Europese gemeente”. Gelukkig is met het aantreden
van onze nieuwe burgemeester een brug geslagen naar B-Hertog en zijn de
verstoorde verhoudingen weer genormaliseerd.
De verwachte bijdrage van Baarle-Nassau aan de begroting ABG 2017 bedraagt
€ 4.915.000, dit is per inwoner € 743. De bijdragen van Alphen-Chaam en Gilze
en Rijen bedragen € 564 resp. € 468 per inwoner. De fractie BAARLE! vindt dat
wij ruim 1 miljoen euro per jaar teveel betalen! Deze voor B-N zeer onvoordelige
verdeelsleutel die is afgesproken voor de jaren 2016 t/m 2019, moet zo snel
mogelijk op de helling. Voor de gemeenschappelijke regeling ABG wordt voor
2016 al een tekort aangekondigd van € 450.000. Hiervan komt volgens de
afgesproken verdeelsleutel ook weer 21,6% voor onze rekening terwijl dit naar
rato van inwonertal 15,5% zou zijn.
Wensen BAARLE!:
Optimale samenwerking Nassau/Hertog, maximale dienstverlening (niet alleen
digitaal), voortgang toekomst Cultureel Centrum, ruime woningbouw
mogelijkheden en ook aandacht voor sociale woningbouw, uitvoering projecten in
het kader van Toeristisch Baarle (i.s.m. StOB), semi-verharding Witte Keiweg
(ca. 300 m oud smokkelpad), adequate voorzieningen Sociaal Domein en
wachtlijsten voorkomen, dienstverleningsovereenkomsten Sociaal Domein met
reële arbeidsvoorwaarden, oplossen bestaande wateroverlast, bomenbeleidsplan
opstellen, bij-vriendelijke gemeente, Jeugdgemeenteraad laten meedenken bij
(her)inrichting) speelplekken,………….
Dure plannen n.a.v. de Omlegging zoals een oostelijke parkeerplaats en
verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE! willen uitstellen
tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder geval willen we
geen uitgestorven centrum.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2017
niet worden verhoogd. BAARLE! is tegen de trendmatige verhoging van 3% en
vindt bovendien dat de hondenbelasting zou moeten verdwijnen.

Perspectiefnota 2018 – visie BAARLE!

Voor onze gemeentelijke bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen bij de
AGB organisatie. Van het voorgespiegelde terugverdienen van het
voorbereidingskrediet voor de fusie (2 miljoen Euro) komt niets terecht en de
kosten stijgen onbeheersbaar. Van een verbeterde dienstverlening is nog niets
gebleken, integendeel!


Gelukkig zijn de verhoudingen tussen Nassau en Hertog genormaliseerd maar wij
bespeuren bij Hertog weinig urgentie om vaart te maken met het
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam en de “Europese gemeente”.
Over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle moet nu eindelijk eens een
besluit worden genomen. Het onlangs in het GOB besloten uitstel voor “nader
onderzoek” moet in het najaar van 2017 echt leiden tot besluitvorming.
BAARLE! staat niet achter het besluit van de gewijzigde afvalinzameling per 1-1-
2018 waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor
het tegen betaling deponeren van restafval. Naast € 350.000 geldverspilling is er
de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping, zwerfvuil, ongedierte,
etc. Wij zijn van mening dat er geen breed draagvlak is voor dit plan en
verwachten (zoals ook in andere gemeenten waar dit speelt) veel protest van
inwoners, zeker daar waar zo’n wijkcontainer voor de deur wordt geïnstalleerd.
Gelukkig is er de laatste jaren behoorlijk gebouwd maar om dit voor de toekomst
ook mogelijk te maken is het de hoogste tijd dat afscheid wordt genomen van de
contingentering. Het college moet zich hiervoor hard maken bij het
provinciebestuur!
Dure plannen en verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE!
willen uitstellen tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder
geval willen we geen uitgestorven centrum.
In de Perspectiefnota zien we niets meer terug van het voornemen om voor l’ Air
Pur een zgn. dubbelbestemming te realiseren. Wij hebben begrepen dat het
provinciebestuur geen medewerking gaat verlenen.
Wat BAARLE! betreft kan snel worden besloten tot het realiseren van een
hockeyveld bij de tennisaccommodatie. Beide verenigingen zijn het hierover eens
en andere opties onderzoeken lijkt ons overbodig.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2018
niet worden verhoogd. BAARLE! is tegen de jaarlijkse verhoging van 3% die het
college voorstelt en vindt bovendien dat de hondenbelasting wèl zou moeten
worden afgeschaft.
Het wordt tijd voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen!

MOTIE – laden en lossen

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· er gezamenlijk met Baarle-Hertog gezocht wordt naar
verkeersmaatregelen als noodoplossing voor de opstoppingen
(veroorzaakt door het vele doorgaande vrachtverkeer) in het
centrum en in het bijzonder ter plaatse van de S-bocht SingelNieuwstraat;


· de doorstroming van het verkeer in het centrumgebied ook
veelvuldig wordt belemmerd door voor laden en lossen geparkeerde
vracht- en bestelwagens;
· deze voor laden en lossen geparkeerde vracht- en bestelwagens
voor verkeersonveilige situaties zorgen.
Overwegende dat:
· al meerdere keren gevraagd is door partijen om een oplossing te
zoeken voor het laden en lossen in het centrum.
Verzoekt het college een voorstel uit te werken ter goedkeuring van de
raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

Lees verder