2020-02-23 Harrie & Sooi

Sooi: Maar dan zonder onzen Harrie. Harrie is helaas ziek en moet een tijdje rust pakke van dun doctoor. Hij het ok un hoop aan zun fiets.
Sooi: Heul veul beterschap Harrie!  En as ge t goed vindt, dan zak ut voorlopig me mun alter ego doen: mag ik voorstelle: Ons Bertje
Bertje: de wereldbol wordt nogal opgeschut de leste tijd. Australie in de fik, Corona in China mee alle gevolge van dien, Ciara en Dennis die over vliege, enz enz. T hou nie op. 
Sooi: ….en in Baol de Carnaval. Hier motte zijn, das veul beter, hier is t goed!
Bertje: en nu de Raad, niet die van 11, maar van 12.
Sooi: het convenant Doorzicht, een afspraak van de rade, colleges en de ABG organisatie. Hoe we mee elkaar omgaan naar de toekomst toe.
Bertje: elkaars verschillende visies respecteren.
Sooi: mot da nou in n convenant, da motte toch altijd
Bertje: ja, eigenlijk wel. En de ABG-organisatie zeker tot eind ‘26 in stand houe.
Sooi: en da gift extra rust in de tent. Ut zal wel. Denk da we langzaam bij de beer worden gebracht Bertje.
Bertje: denk ut ok eigelijk. En die ontwikkelingshulp waar ze t in Gils over hadde; dan kunne ze nog wa van ons lere. Als Baol hebbe we altijd ons eigenste broek opgehoue en mee goei gevulde zakke nog wel.

Sooi: Maar, ge meugd r nie te veul van zegge

Bertje, da kon de wel merke aan de veurzitter en de oppositie.
We motte vur zelfstandighei blijven strije, want anders rake we de zeggeschap over ons Baol kwijt.
Bertje: da klopt! We blijven dur vur gaan. Ok vur ons eigenste gemeentehuis. Ze zitte hier maar al te graag.
Sooi: op de Steppe wille ze 71 vakantiehuiskes bouwe. Das mooi
Bertje: door de vleermuize en bestemmingswijziging is t allemaal wa opgeschove.
Sooi: Da durgaand vrachtverkeer in Baol wordt al minder en minder, da valt toch best mee?
Bertje: ja, en anders gaan we t zelfde doen als Hoogstrate, en daar zijn we dur op tege.
Sooi: efkes afwachten Bertje, dan gaan die buitelaanders ok wel over de ring. Ze witte nie hoe mooi die is, en anders make we wel een extra hobbel of zo, das ze wel motte.
Bertje: wel jammer vur de wethouwers, dan is hun uitzicht verpest. Waar motte die gaste dan eel dun dag nar kijke?
Sooi: Da weet ik ok zo nie. Iets vur n werkgroepke of zo?
Bertje: astenblieft hé. 
Vur t afval kome nog inloopavonde, veur en na 13 mei. Komt alle, de koffie staai al klaar.
Sooi: dur was ok een mosie vur bij de school. Ut is daar nie helemaal veilig vur ons kientjes. Ons Mieke is dur ok al lang mee bezig gewist. En ge wit, ‘alles vur ut jong’.
Bertje: goed as ze r iets aan gaan doen! Hoewel de eigenste ouwers daar zelf ok vur op motte passe, ok vur kientjes van n aander.
Sooi: En die leerare, die kunne hun eigenste auto toch ok ergens anders weg zette? Geve ze een goei vurbeeld en hale meteen n frisse neus, effe uitwaaie. Lekker gezond die buitenlucht, gift meer weerstand en minder zieke. Schilt weer n avondje sportschool.
We wille toch ok dat de kientjes meer naar buite gaan? Goei voorbeeld doet volgen.

Bertje: Da hedde wel onthoue, terwijl gij mar 3 klasse lagere school gehad het.

Sooi:  Da gij dat wit Bertje. Ja, en nog vaak de zelfste ok. Gewoon je gezond boere verstand blijve gebruike, daar kom de vaak ut verste mee.
Bertje: Hoe moeilijk kan het zijn allemaal? 
Un BGTS bijvoorbeeld. Politiekers, nimt is een veurbeeld aan t dagelijks leven; onze eigenste inwoners van Baol! Daar bestaai ut al jaren, die internationale samenwerking, en mee minder mensen, dus goeiekoper. Hoe? Dun Raad van 11. 
Sooi: Tis allemaal un kwestie van relativeren, voetjes van de vloer en dur vur gaan. Nie zo moeilijk doen allemaal.
Bertje: Gelijk hedde. Kom, we vatte dur nog eentje Sooi.
Sooi: allee, maar dan echt de leste dan, anders blefde gij ok plakke.
Har.. sorry, Bertje & Sooi, supporters van BAARLE!

2019-12-21 Harrie & Sooi

En Harrie, nog naar de GOB vergadering geluisterd?
Ja Sooi, was een gezellige avond
De voorzitter was wat ongemakkelijk met het extra agendapunt van Lidy.
Hoezo Harrie?
De urgentie ervan was een beetje onduidelijk.
Maar de beide raden gezamenlijk vonden dat in meerderheid toch wel.
Sooi: Voortaan zijn alle GOB vergaderingen (commissie zowel als plenair) openbaar
Harrie: mooi zo, dat is van deze tijd. Goede ontwikkeling 
Sooi: Fractie BAARLE! was heel duidelijk over de verdeelsleutel CCB, 1/3 2/3
En dat eenieder mee moet denken om de kosten te beperken.
Harrie: ja, en ik begreep dat Hertog 1,5 miljoen gereserveerd heeft in haar begroting
Ze hebben eenzijdig, zonder overleg het bedrag verlaagd!
Sooi: misschien hebben wij het wel verkeerd begrepen 
Harrie: hoe bedoel je, het was toch duidelijk 
Sooi: dat wel, maar misschien is het een geweldige besparing!
Harrie: nu ben ik je even kwijt Sooi
Sooi: Baarle-Nassau heeft 4 miljoen gereserveerd
Harrie: dat heb ik ook begrepen; maar hoezo besparen dan?
Sooi: wij hoeven dan maar 2 x 1,5 miljoen te reserveren, dus 3 miljoen, ipv 4 miljoen. 
Harrie: dat scheelt inderdaad wel meer dan een slok op een borrel.
En die werd nadien gebroederlijk genuttigd
Sooi: nog iets, met oud en nieuw mag je in heel Vlaanderen, en dus in Hertog geen vuurwerk afsteken 
Alleen als je een vergunning van de gemeente hebt.
Harrie: dan komen ze toch gezellig bij ons staan, daar mag het (nog) wel.

Sooi: en dan de laatste raadsvergadering van Nassau
Harrie: onze burgemeester had er wel de sokken in
Sooi: ze ging als een speer door de agendapunten
Harrie: het belangrijkste was wel de aanleg Hockeyveld 
Sooi: en hoe moeilijk kan dat nou zijn?
Harrie: er werd zelfs gezegd dat het GEEN Rocket Science was.
Sooi: maar er moet wel een bestemmingsplanwijziging komen, een herplantplicht en een of andere leiding moet omgelegd.
Harrie: toch geen bierleiding zeker?
Sooi: gezien de kosten had dat wel zo kunnen zijn, maar het is een of andere belangrijke waterleiding.
Harrie: de hele raad had enorm veel moeite met de hoogte van het totaalbedrag
Sooi: en iedere fractie liet dat duidelijk weten ook!
Harrie: maar, en dat is dan toch ook weer ‘ons mooie dorpke’, raadsbreed steunen ze de hockey, en gunnen ze hun een eigen veld.
En met een gezamenlijke motie ‘stuurt’ de raad het College, om de kosten binnen de perken te houden.
Sooi: heb van de hockey begrepen dat ze maar al te graag daaraan willen meewerken.
Harrie: eind goed, al goed!
Sooi: rest ons om alle lezers te bedanken, hele fijne warme feestdagen te wensen
Harrie: en een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar!!!!!

Harrie & Sooi, supporters van fractie BAARLE!

2014-11-12 Harrie & Sooi

Raadsvergadering  12 november 2014: Harrie en Sooi waren er weer bij

Harrie:   Dat wordt een lange zit Sooi.

Sooi: Hoezo?

Harrie:  Vanavond staat de begroting 2015-2018 op het programma. Ik heb het helemaal doorgelezen  maar dat viel niet mee.

Sooi:   Dan had je maar moeten doorleren.

Harrie:  Gelukkig  hadden de gemeenteraadsleden dezelfde ervaring als ik. De hele raad was het er over eens dat de begroting ver onder de maat is. Volgens de fractie BAARLE! wemelt het van de fouten en geeft de begroting geen behoorlijk handvat aan een raadslid om zijn/haar verantwoordelijkheden na te komen. “ Het geheel is onoverzichtelijk en niet transparant; alsof er zaken verbloemd moeten worden! Tussen de regels moet gezocht worden waar eventuele beleidswijzigingen worden voorgesteld”.

Sooi;  En wat zegt het college hiervan?

Harrie:   Die betreuren het ook dat er zoveel fouten in staan en komen dan meteen met het verhaal dat  het daarom zo belangrijk is om ambtelijk  te fuseren.

Sooi:  Nonsens,  het college is hier gewoon tekort geschoten.

Harrie:  Klopt Sooi,  maar zullen we het eens over de inhoud gaan hebben?

Sooi:  Hoe is het  met onze financiën gesteld?

Harrie:  Niet zo best . In 2015 en 2016 komen we 475.000 euro tekort. Het vermogen daalt in 2015 met 2.250.000 euro.

Sooi:   Dat is zorgelijk.

Harrie:   Het werkelijk tekort is nog véél groter, veel  investeringen die nodig zijn, zijn nog niet in de begroting opgenomen.

Dit betekent een nog grotere greep uit de reservekas.  

Sooi: We horen wat de financiële  positie betreft nu nog bij de koplopers van de  ruim 400 gemeentes in Nederland , op de 29 ste plaats. Dat zal zo niet blijven.

Harrie:  Nee, we zullen snel afdalen naar de middenmoot of slechter, naar het niveau van de gemeenten Alphen-Chaam , 197ste plaats en Gilze en Rijen, 211ste plaats. De gemeenten waarmee het CDA, VPB en Ulicoten zo graag een ambtelijke fusie mee willen aangaan. Een ambtelijke fusie waar we fors in investeren, in geld (€ 320.000++) en in tijd. Dit lijkt het enige project dat echt  belangrijk wordt gevonden en waarvan de coalitie zichzelf wijs maakt dat het op termijn kosten zal gaan besparen. 

Sooi:   Maar als ze zoveel geld tekort komen dan moeten de burgers zeker weer meer gaan betalen.

Harrie:  Ja die verhogingen zijn fors. De opbrengst van de OZB moet omhoog  en daarvoor moeten de tarieven met 14,3 % stijgen. Het tarief voor de afvalinzameling gaat met maar liefst 24% omhoog en verder gaat ook de forensenbelasting met 13%  en toeristenbelasting met 39% omhoog.

Sooi:  Waar zou  jij op bezuinigen?

Harrie:   Tijdsbesteding wethouders terugbrengen naar niveau van het vorige college, geeft een bezuiniging van € 67.000.  In een tijd dat alle burgers moeten inleveren zou dat een heel goed signaal zijn naar de bevolking.                                                                                                                                         En natuurlijk de ambtelijke fusie stoppen, besparing nu € 320.000 en in de toekomst nog veel meer.

Sooi:   Heeft de raad alle voorstellen aangenomen?

Harrie:  Nee een aantal zaken hebben ze afgewezen.

Sooi; Welke?

Harrie:    Het college wilde stoppen met het gratis snoeihout inleveren, de gemeenteraad was er tegen  en het blijft nu mogelijk om in voor- en najaar gratis snoeihout te brengen.                       Verder wilde het college de contributie voor de bibliotheek met  25 euro verhogen, dat gaat niet door, in 2015 geen verhoging.                                                                                                                                     Ook wilde het college  de bloemenmanden in het centrum weg bezuinigen, daar was iedereen tegen, die blijven gehandhaafd.

Sooi:   Ik vind dat goede beslissingen, zijn er verder nog  belangrijke onderwerpen die besproken  zijn?

Harrie: Als klap op de vuurpijl lieten de coalitiefracties tussen neus en lippen nog weten eigenlijk van het Cultureel Centrum af te willen.

Sooi: Dat zal de samenwerking tussen Nassau en Hertog geen goed gaan doen!

Harrie:    Verder is er nog een motie aangenomen om met een voorstel te komen voor de financiering en realisatie van een passend clubgebouw voor Gloria Atletiek en een motie over de problemen met het landbouwverkeer na realisatie van de rondweg, het is niet verantwoord om het landbouwverkeer door het centrum te laten rijden. Het college wordt gevraagd om met de provincie te overleggen over een oplossing en daarbij passeerstroken onder de aandacht te brengen als mogelijke oplossing.

Sooi:  Ik vind het ook een goede zaak dat de wethouder  gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn   om te sturen in de laad- en lostijden in het centrum en ook in waar dat nog mag.