2014-11-12 Harrie & Sooi

Raadsvergadering  12 november 2014: Harrie en Sooi waren er weer bij

Harrie:   Dat wordt een lange zit Sooi.

Sooi: Hoezo?

Harrie:  Vanavond staat de begroting 2015-2018 op het programma. Ik heb het helemaal doorgelezen  maar dat viel niet mee.

Sooi:   Dan had je maar moeten doorleren.

Harrie:  Gelukkig  hadden de gemeenteraadsleden dezelfde ervaring als ik. De hele raad was het er over eens dat de begroting ver onder de maat is. Volgens de fractie BAARLE! wemelt het van de fouten en geeft de begroting geen behoorlijk handvat aan een raadslid om zijn/haar verantwoordelijkheden na te komen. “ Het geheel is onoverzichtelijk en niet transparant; alsof er zaken verbloemd moeten worden! Tussen de regels moet gezocht worden waar eventuele beleidswijzigingen worden voorgesteld”.

Sooi;  En wat zegt het college hiervan?

Harrie:   Die betreuren het ook dat er zoveel fouten in staan en komen dan meteen met het verhaal dat  het daarom zo belangrijk is om ambtelijk  te fuseren.

Sooi:  Nonsens,  het college is hier gewoon tekort geschoten.

Harrie:  Klopt Sooi,  maar zullen we het eens over de inhoud gaan hebben?

Sooi:  Hoe is het  met onze financiën gesteld?

Harrie:  Niet zo best . In 2015 en 2016 komen we 475.000 euro tekort. Het vermogen daalt in 2015 met 2.250.000 euro.

Sooi:   Dat is zorgelijk.

Harrie:   Het werkelijk tekort is nog véél groter, veel  investeringen die nodig zijn, zijn nog niet in de begroting opgenomen.

Dit betekent een nog grotere greep uit de reservekas.  

Sooi: We horen wat de financiële  positie betreft nu nog bij de koplopers van de  ruim 400 gemeentes in Nederland , op de 29 ste plaats. Dat zal zo niet blijven.

Harrie:  Nee, we zullen snel afdalen naar de middenmoot of slechter, naar het niveau van de gemeenten Alphen-Chaam , 197ste plaats en Gilze en Rijen, 211ste plaats. De gemeenten waarmee het CDA, VPB en Ulicoten zo graag een ambtelijke fusie mee willen aangaan. Een ambtelijke fusie waar we fors in investeren, in geld (€ 320.000++) en in tijd. Dit lijkt het enige project dat echt  belangrijk wordt gevonden en waarvan de coalitie zichzelf wijs maakt dat het op termijn kosten zal gaan besparen. 

Sooi:   Maar als ze zoveel geld tekort komen dan moeten de burgers zeker weer meer gaan betalen.

Harrie:  Ja die verhogingen zijn fors. De opbrengst van de OZB moet omhoog  en daarvoor moeten de tarieven met 14,3 % stijgen. Het tarief voor de afvalinzameling gaat met maar liefst 24% omhoog en verder gaat ook de forensenbelasting met 13%  en toeristenbelasting met 39% omhoog.

Sooi:  Waar zou  jij op bezuinigen?

Harrie:   Tijdsbesteding wethouders terugbrengen naar niveau van het vorige college, geeft een bezuiniging van € 67.000.  In een tijd dat alle burgers moeten inleveren zou dat een heel goed signaal zijn naar de bevolking.                                                                                                                                         En natuurlijk de ambtelijke fusie stoppen, besparing nu € 320.000 en in de toekomst nog veel meer.

Sooi:   Heeft de raad alle voorstellen aangenomen?

Harrie:  Nee een aantal zaken hebben ze afgewezen.

Sooi; Welke?

Harrie:    Het college wilde stoppen met het gratis snoeihout inleveren, de gemeenteraad was er tegen  en het blijft nu mogelijk om in voor- en najaar gratis snoeihout te brengen.                       Verder wilde het college de contributie voor de bibliotheek met  25 euro verhogen, dat gaat niet door, in 2015 geen verhoging.                                                                                                                                     Ook wilde het college  de bloemenmanden in het centrum weg bezuinigen, daar was iedereen tegen, die blijven gehandhaafd.

Sooi:   Ik vind dat goede beslissingen, zijn er verder nog  belangrijke onderwerpen die besproken  zijn?

Harrie: Als klap op de vuurpijl lieten de coalitiefracties tussen neus en lippen nog weten eigenlijk van het Cultureel Centrum af te willen.

Sooi: Dat zal de samenwerking tussen Nassau en Hertog geen goed gaan doen!

Harrie:    Verder is er nog een motie aangenomen om met een voorstel te komen voor de financiering en realisatie van een passend clubgebouw voor Gloria Atletiek en een motie over de problemen met het landbouwverkeer na realisatie van de rondweg, het is niet verantwoord om het landbouwverkeer door het centrum te laten rijden. Het college wordt gevraagd om met de provincie te overleggen over een oplossing en daarbij passeerstroken onder de aandacht te brengen als mogelijke oplossing.

Sooi:  Ik vind het ook een goede zaak dat de wethouder  gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn   om te sturen in de laad- en lostijden in het centrum en ook in waar dat nog mag.