Jeugd

Om een bestuurskrachtige gemeente te zijn en te blijven is het zaak jeugd meer te betrekken en bewust te maken van de politiek door (middelbare) scholieren erbij te betrekken. Doel is om de wensen van de jeugd op het netvlies te krijgen, maar ook om ze te motiveren als toekomstig bestuurders  van Baarle-Nassau. Gedacht zou kunnen worden aan een jeugdige denktank of  advies orgaan. Jongeren zouden ook nadrukkelijker gekoppeld kunnen worden aan onderwerpen en projecten die voor hen van belang zijn. Aanbieden van de cursus “politiek actief”, meeloopstage of voorlichting op middelbare scholen om meer inzicht te krijgen in de gemeentelijke politiek. Bij het basisonderwijs kan de jeugdgemeenteraad hieraan een waardevolle bijdrage leveren.