GROOTSCHALIGE ENERGIE-OPWEKKING

Fractie BAARLE! is geen voorstanders van windmolens en zonneweides in ons buitengebied. Eerst zoveel mogelijk zon-op-dak realiseren alvorens verder gekeken wordt. Daarom heeft partij BAARLE! een amendement ingediend, wat is aangenomen, waarbij grootschalige energie opwekking, zoals windmolens of zonneweides, alleen maar mogelijk is als daar een breed draagvlak bij onze inwoners voor is.