Inrichting dorpscentrum

De inrichting van het centrum staat beschreven in het CentrumPlan Baarle, en is opgesteld in samenwerking met Hertog. Hierin staat onder andere dat we meer groen willen. Middels een foto impressie is hier weergegeven welk gevoel we daarbij willen creëren. Het gaat om het St. Annaplein, de Singel/Kerkplein, Molenstraat, Nieuwstraat, Loswal/Stationsstraat. De details moeten nog uitgewerkt worden.