Inwoners-participatie

We willen de burgers meer betrekken bij het beleid en burgerparticipatie stimuleren. De dialoog met de inwoners van de verschillende kernen Baarle, Ulicoten en Castelré willen we verder uitbouwen. Burgerparticipatie proportioneel inzetten per project om snelheid en kosten niet te frustreren. Het is goed de kaders daarvoor steeds opnieuw met elkaar te bepalen.

BAARLE! staat open voor burgerinitiatieven.

Invoering van een bepaalde vorm van referendum waarbij belangrijke kwesties ook kunnen worden voorgelegd aan onze inwoners.

De ultime participatie is er natuurlijk bij de verkiezingen, daar bepaalt u zelf wie u verkiest om uw mening te vertegenwoordigen, dat is democratie. De raadsleden samen vertegenwoordigen de gemeenschap en zijn daar verantwoordelijk voor. Burgers worden betrokken bij diverse projecten, dat moet afhankelijk zijn van grootte en impact voor de gemeenschap, om kosten en werkbaarheid in de hand te houden. We willen immers DOORZETTEN met BAARLE!