WONINGBOUW

Een actief grondbeleid/grondverwerving om een bepalende positie te krijgen om woningbouw mogelijk te maken in onze gemeente.

Maximaal meewerken met initiatieven zoals wonen met zorg, CPO projecten en alternatieve woonvormen. Focus op huisvesting van senioren, starters en ook sociale woningbouw. Speculatie tegengaan o.a. door zelfbewoningsplicht.

BAARLE! wil een Woonvisie voor Baarle, Ulicoten en Castelré waarin woningbouw- en grondbeleid staat voor minimaal de komende 4-8 jaar. Wij willen ervoor zorgen dat er betaalbare bouwkavels beschikbaar zijn/komen zodat starters kans hebben op de woningmarkt. Focus ook op huisvesting voor senioren gezien de vergrijzing van onze inwoners.

Tevens extra aandacht voor sociale woningbouw. Ook ten aanzien van woningbouw willen we bekend staan als een meewerkende gemeente.

De eeuwige strijd met de Provincie over te bouwen aantallen woningen:

Om de vergrijzing tegen te gaan en de vitaliteit en de leefbaarheid van Baarle-Nassau te
borgen voor de toekomst, heeft het college er alles aan gedaan om de Provincie te overtuigen van de noodzakelijke groei voor Baarle-Nassau.

Te vaak heeft de Provincie onze gemeente beperkt in de te realiseren nieuwbouw-woningen. De Provincie lijkt iets te schuiven en meer ruimte te bieden. Dit is tevens verwerkt in de nieuwe woonvisie. Ook voor sociale woningbouw is er ruimte gekomen, en is er de afgelopen periode gelukkig weer het het een en ander gebouwd (maar het is nog veel te weinig).
Het is en blijft blijkbaar altijd een strijd met de provincie om dit gerealiseerd te krijgen. Wij zijn van mening dat we dit zelf beter kunnen bepalen dan de provincie.

Er is nog steeds een tekort aan (vooral) betaalbare woningen.