Over Baarle!

BAARLE! is de partij met de meeste bestuurservaring.
Karel Kerremans was 20 jaar wethouder van de gemeente Baarle-Nassau en inmiddels ook nog 20 jaar raadslid. Hans van Tilborg was 16 jaar raadslid / fractievoorzitter en de afgelopen periode, 4 jaar wethouder van de gemeente Baarle-Nassau. Beiden zijn gekend voor hun grote dossierkennis.

Baarle-Nassau is totaal verweven met Baarle-Hertog, dus kan onze gemeente alleen bestuurd worden in nauwe samenwerking met Baarle-Hertog. Wij willen de gemeente in harmonie met Baarle-Hertog besturen. Met elkaar praten. Samenwerken, niet elkaar tegenwerken. In de afgelopen periode 2018-2022 is hier dan ook sterk aan gewerkt, wat uiteindelijk o.a. heeft geleid tot een nieuw bestuurs-akkoord met Baarle-Hertog.
Wij willen naar een (symbolische) Europese Gemeente toewerken. Vanaf het begin was dat ons streven. Voor het slagen van dit project is het belangrijk dat de partijen er ook in geloven. Een partij die altijd heeft verkondigd dat een Europese Gemeente niet mogelijk is, zal dit niet kunnen verwezenlijken. Zelfstandigheid van de gemeente Baarle-Nassau is mede daarom het allerbelangrijkste. De Europese Gemeente zal gericht moeten zijn op twee landen. 

De nieuwe zorgtaken zijn in 2015 naar de gemeente gekomen. Goede zorg moet gewaarborgd zijn. Gezamenlijk met de gemeenten in de regio moeten we de zorg inkopen. In de regio zit ook de specialistische kennis. Maar de uitvoering moet plaatselijk geregeld worden. Het loket moet in Baarle-Nassau zijn. Deze verkiezingen gaan duidelijk weer over de toekomst van onze gemeente en de gemeenschap. BAARLE! kiest voor een Europese Gemeente samen met Baarle-Hertog en zelfstandigheid staat bovenaan.