Over BAARLE!

BAARLE! is de partij met de meeste bestuurservaring in haar midden. Karel Kerremans was 20 jaar wethouder van de gemeente Baarle-Nassau, daar bovenop is hij hier ook nog 16 jaar raadslid geweest. Hans van Tilborg was 16 jaar raadslid / fractieleider in de gemeente Baarle-Nassau. Beiden zijn gekend voor hun grote dossierkennis. BAARLE! is ook de partij met de meeste echte bestuurlijke verjonging.
Hoe je het bestuur van onze gemeente vorm wil geven hangt helemaal af van de manier waarop je er naar kijkt. Als je erkent dat Baarle-Nassau totaal verweven is met Baarle-Hertog dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat onze gemeente alleen bestuurd kan worden in nauwe samenwerking met Baarle-Hertog. Als je Baarle-Nassau ziet als een gewone Nederlandse gemeente dan kun je tot andere oplossingen komen. Maar welke serieuze Baarlenaar kan Baarle-Nassau als een gewone Nederlandse gemeente zien? Wij willen de gemeente in harmonie met Baarle-Hertog besturen. Met elkaar praten. Samenwerken, niet elkaar tegenwerken. Het huidige beleid kan niet anders dan eindigen in een ramp voor de hele gemeenschap. Het roer moet om. Wij willen onze bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen en van de samenwerking.
Wij willen naar een Europese Gemeente toewerken. Vanaf het begin was dat ons streven. Voor het slagen van dit project is het belangrijk dat de partijen er in geloven. Een partij die altijd heeft verkondigd dat een Europese Gemeente niet mogelijk is, zal dit ook niet kunnen verwezenlijken. De ambtelijke fusie gaat niet samen met de Europese Gemeente. Het is onmogelijk samen te gaan met Baarle-Hertog en tegelijkertijd een fusie aan te gaan met twee Nederlandse gemeenten. De ambtelijke fusie zal het functioneren van de Europese Gemeente nagenoeg onmogelijk maken. De Europese Gemeente zal gericht moeten zijn op twee landen, dat is onverenigbaar met de fusie. De nieuwe zorgtaken die vanaf 2015 naar de gemeente komen, moeten goed uitgevoerd worden. De zorg moet gewaarborgd zijn. Gezamenlijk met de gemeenten in de regio moeten we de zorg inkopen. In de regio zit ook de specialistische kennis. Maar de uitvoering moet plaatselijk
geregeld worden. Het loket moet in Baarle-Nassau zijn. Deze verkiezingen gaan meer dan ooit over de toekomst van onze gemeente en gemeenschap. BAARLE! kiest voor een Europese Gemeente samen met Baarle-Hertog en is tegen een ambtelijke fusie met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen.