Kieslijst 2022 – 1. Hans van Tilborg

Geboren en getogen in Baarle. Al lang politiek actief.
Eerst 4 termijnen als gemeenteraadslid. Daarna gestopt, niet met de bedoeling weer terug te keren in de politieke arena. Maar in 2013 samen met Karel Kerremans en Fons van Tilburg de partij BAARLE! opgericht omdat wij vonden dat de bestuurlijke zelfstandigheid van Baarle in gevaar kwam door de voorgenomen ambtelijke fusie. Daarnaast was (mede daardoor) de samenwerking met Baarle-Hertog helemaal tot stilstand gekomen.

Na vier jaar oppositierol werd BAARLE! bij de verkiezingen in 2018 de grootste gemeenteraadsfractie. BAARLE! sloot een coalitieakkoord met Keerpunt ’98 en ik werd wethouder met o.a. de portefeuilles Financiën, Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving.
In de afgelopen bestuursperiode 2018-2022 hebben we veel tot stand kunnen brengen maar het werk is nog lang niet klaar. Ik wil daar graag verder aan doorwerken als wethouder!