Kieslijst 2022 – 10. Marly Hendrickx

Ulicoten is ook vertegenwoordigd bij de fractie BAARLE!

Hallo, ik ben Marly en samen met Jos en Carla, zijn wij de afdeling Ulicoten in onze partij: BAARLE!.

De belangen van de gehele gemeente Baarle-Nassau gaan ons aan het hart, maar ons mooie dorpje Ulicoten heeft bij ons een speciaal plekje, waar we ons ook 100% voor inzetten.

Wij zijn voor het zelfstandig blijven van Baarle-Nassau en voor een nauwe samenwerking met Baarle-Hertog, waar we innig mee verweven zijn: beter een goede buur dan een verre vriend. Het zelfstandig blijven is voor Ulicoten vooral belangrijk: in een grote fusiegemeente krijgt een dorpsgemeenschap als Ulicoten minder aandacht!

De laatste raadsperiode waar wethouder Hans van Tilborgnamens onze partij in het college zat, is er veel goedsgeregeld voor Baarle-Nassau en ook voor Ulicoten.

Wat te denken van: de schappelijke prijzen van bouwgrond in Ulicoten, waardoor Ulicoten weer wat kan groeien wat de leefbaarheid ten goede komt. Er wordt weer volop gebouwd in Ulicoten.

Wat te denken van: dat BAARLE! vol gaat voor de reconstructie van een veilig fietspad tussen Baarle-Nassau en Ulicoten

Wat te denken van: de aanpassing van de bovenverdieping van de Bremerpoort 

Wat te denken van: dat de Harende Boer nu in brons wordt gegoten.

Wat te denken van: dat het dienstencentrum, dorpsverbinderen de Bremerpoort een positieve toegevoegde waarde heeft voor de inwoners van Ulicoten.

Wat te denken van: dat het afval nu op een efficiënte manier samen met Baarle-Hertog wordt        

opgehaald. BAARLE! heeft ervoor gezorgd dat u nu niet met vuilniszakken moet zeulen naar ondergrondse verzamelplaatsen voor restafval.

Wat te denken van: dat er tijdens de laatste raadsperiode hard is gewerkt aan een mooi centrumplan en een solide mobiliteitsplan.

Wat te denken van: dat onze partij zich hard heeft gemaakt voor een kunstgrasveld voor de voetbal en voor de hockey, en dat dat ook is gerealiseerd en dat de voetbalvelden in Ulicoten ook in gebruik zijn gebleven.

Wat te denken van: dat er geld is gereserveerd voor de reconstructie van de Meerleseweg in 2023

Wat te denken van: het succesvol reconstrueren van o.a de vijf straten achter de Jumbo, de Generaal Maczeklaan en de Goorweg.

Wat te denken van: dat we dat allemaal financieel goed geregeld hebben en dat de hondenbelasting ook werd afgeschaft

Wat te denken van:.. vult u zelf maar aan!

Dit zijn dingen waar we trots op mogen zijn! 

Aan dit alles heeft BAARLE! een zeer belangrijke bijdrage geleverd.