Kieslijst 2022 – 13. Jos Hafmans

Na 8 jaar in Baarle-Nassau te hebben gewoond, woon ik alweer 14 jaar naar volle tevredenheid samen met vrouw en 3 tieners in Ulicoten.

Vlak voor de vorige verkiezingen ben ik lid geworden van BAARLE! De afgelopen raadsperiode heb ik voor BAARLE! zitting genomen in de commissie ruimte & economie.

Voor mij is het van belang dat de leefbaarheid in Baarle, maar ook zeker de kerkdorpen Ulicoten en Castelre, voor jong en oud behouden blijft. Het is daarvoor van groot belang dat er voldoende woningen beschikbaar zijn, de dorpen goed bereikbaar zijn en er een aantrekkelijk vestigingsklimaat heerst voor bedrijven en recreatie. Dit alles in goede harmonie met onze agrarische bedrijven, waardevolle landschappen en natuur. Uiteraard is bij dit alles ook een goede samenwerking met Baarle Hertog van groot belang.