Kieslijst 2022 – 5. Huub Jansen

Nr. 5 Huub Jansen:

Ik voel me erg betrokken bij de lokale politiek en wil ik graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze gemeente. Het vertrouwen in onze democratie, politiek en bestuurders moet weer gaan toe nemen. Te veel mensen zijn ontevreden en hebben het geloof in de politiek verloren. Dat moet verbeteren en ik hoop daar een kleine bijdrage aan te kunnen leveren.

Ik zie veel verkiezingsbeloften langs komen van de andere lokale politieke partijen van Baarle-Nassau.
Zo ook over o.a. beloftes over woningbouw. Ook BAARLE! is groot voorstander om de komende jaren de bouw veel meer betaalbare woningen mogelijk te maken. Het is echter de Provincie Noord-Brabant die kleine landelijke gemeenten zoals Baarle-Nassau de afgelopen jaren enorm heeft ingeperkt om meer woningen te mogen bouwen (en de Provincie hebben we toch nodig i.v.m. het wijzigen van bestemmingsplannen). De Provincie Noord-Brabant gaat voor Baarle-Nassau uit van de bouw van niet meer dan 16 woningen (!) per jaar over de komende 10 jaar!

Wij zullen alles in het werk moeten stellen om de Provincie te overtuigen dat er in Baarle-Nassau een veel grotere woningbehoefte is dan haar prognoses.