Kieslijst 2022 – 9. Ludo van Dun

Nr. 9 Ludo van Dun

Mijn naam is Ludo van Dun geboren in Ulicoten en sinds 1974 woonachtig in het mooie Castelré. Ik ben vanaf de oprichting in 2013 lid van de partij BAARLE ! , eerste jaren alleen achterban nadien als commissielid en de laatste twee jaar raadslid van de voorbije raadsperiode. Mijn doelstelling is altijd de zelfstandigheid van de gemeente Baarle-Nassau geweest, en een goede samenwerking met Baarle-Hertog en omliggende gemeentes. Mijn voorkeur gaat uit naar alles wat te maken heeft met het buitengebied, zoals onderhoud van wegen zandbanen en afwatering.

Vanuit de partij ben ik me vanaf 2015 gaan bezighouden met het internet in het buitengebied, wat geresulteerd heeft in het coöperatief aanleggen van de glasvezelkabel in het hele buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau maar ook in heel midden Brabant. Dit heeft als voordeel gehad dat in de moeilijke periode van corona het vanuit huis werken voor vele bewoners mogelijk was met een zeer stabiele verbinding via internet. Van deze coöperatie ben ik nog altijd secretaris en behartig dan ook nog altijd de belangen van de leden van de coöperatie.