Zelfstandigheid Baarle-Nassau

BAARLE! is van mening dat de belangen van onze inwoners het best worden gediend door een bestuurlijk zelfstandige gemeente te zijn en te blijven. De politieke partij BAARLE! is eind 20213 opgericht om dit te bewerkstelligen. Als zelfstandige gemeente zijn we tevens in staat om een optimale invulling te geven aan onze relatie met Baarle-Hertog.

Nadat de partnergemeenten nadrukkelijk hebben uitgesproken ook als bestuurlijk zelfstandige gemeenten te willen blijven voortbestaan hebben wij ervoor gekozen om de ambtelijke ondersteuning te continueren in de ABG-organisatie.

Vanwege de problematiek bij de ambtelijke bezetting op cruciale functies moet monitoring plaatsvinden op basis van resultaatgerichte afspraken en processen om tijdig te kunnen bijsturen. Goede, snelle, klantvriendelijke en ter zake kundige ambtelijke dienstverlening is een voorwaarde om onze inwoners en bedrijven goed te kunnen bedienen. Het principe van de meewerkende gemeente zal uitgedragen en waargemaakt  moeten worden. We blijven kritisch ten aanzien van de kosten van onze ABG-organisatie.
De toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie zal overeenkomstig de gemaakte afspraken op korte termijn aan de orde komen. BAARLE! is voorstander van realisatie van goede huisvesting voor de zogenaamde backoffice. De bestuurlijke functies en de loketfuncties dienen in ieder geval in Baarle-Nassau te blijven. Een passende herbestemming van de vrijkomende delen van het gebouw is vanwege de kwaliteiten en locatie van het huidige gemeentehuis een voorwaarde.

Bestuurlijke zelfstandigheid gaat samen met eigen beleidsvrijheid. Harmonisatie van beleid en tarieven kan dan ook alleen op basis van zelfstandige (Baarlese) keuzes. Bestuurskracht voor Baarle!